KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 z dnia 27 kwietnia 2016 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO W związku z wejściem w życie przepisów RODO Zarząd stowarzyszenia informuje, że: 1. dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach statutowej działalności stowarzyszenia. 2. udział w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w materiale informacyjnym dotyczącym relacji z wydarzenia w wydawnictwach stowarzyszenia oraz w czasopismach i prasie lokalnej –
w szczególności „Kamieńskie.info” oraz „Kurier Szczeciński” Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 1, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie (w tym podatkowe
i rachunkowe) oraz w celach dowodowych 3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do: a) sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO, b) usunięcia danych „prawo do bycia zapomnianym”, zgodnie z art. 17 RODO, c) ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO, d) przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO e) sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO f) cofnięcia zgody danych osobowych (w zakresie
w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. g) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

Opublikowano Stowarzyszenie Golczewo | Skomentuj

Wigilia w UTW w Golczewie

Wigilijnemu spotkaniu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Golczewie, towarzyszyły życzenia na czas Bożego Narodzenia, aby w ten najpiękniejszy wieczór w ciszy Wigilijnej Nocy i świątecznej zadumy mogliśmy przeżyć Tajemnicę Narodzenia Pańskiego. Życzymy szczególnie dobra, piękna i miłości.W Nowym 2013 Roku wszelkiej pomyślności i realizacji marzeń. Dobrze byłoby trafić na kufereczek słóweczek i trochę życzliwości. Podniosły nastrój wprowadziły kolędy i pastorałki „Cicha Noc…Święta Noc…” śpiewane wspólnie pod czujnym okiem Zespołu śpiewaczego „Maliny”. Towarzyszyła wystawa prac seniorów. Artysta malarz Jan Michał Szewczyk prowadzacy spotkania artystyczne z rysunki i malarstwa, w podsumowaniu powiedział: „wykonane prace świadczą o dużej wrażliwości estetycznej, często są nieodkryte, nacechowane indywidualnością interpretacji i dlatego uczestnictwo w takich zajęciach jest bardzo ważną decyzją na drodze podjętej edukacji i samorealizacji”
Przy tej okazji pragniemy serdecznie podziękować Panu Wiesławowi Żelkowi za pomoc w zorganizowaniu poczęstunku.

Wesołych Świąt i Dobrego Roku życzy w imieniu Zarządu UTW – Janina Kołodzińska

Opublikowano Stowarzyszenie Golczewo | Skomentuj

11 listopada w Golczewie

Patriotycznie w Golczewie

 Tak, jak w całym kraju, w wielu miastach i miasteczkach obchodziliśmy Święto Niepodległości, tak i w Golczewie zorganizowano lokalne obchody rocznicowe. Organizatorem był działający na terenie gminy Uniwersytet Trzeciego Wieku. W godzinach popołudniowych, w restauracji „Herbowa” z prelekcją pt.” Ojcowie niepodległości – Wiesław Chrzanowski (1923-2012).” O czasach, w których nie można ani żyć z uśmiechem ani umrzeć z honorem, wystąpił dr hab. prof. US Tomasz Sikorski (pracownik Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego). Wykład składał się z dwóch odrębnych części. W pierwszej prelegent przedstawił w przystępny sposób tradycje obchodów święta niepodległości, spory polityczne, jakie towarzyszyły Polakom w latach międzywojennych oraz, co szczególnie ważne usilne starania władz komunistycznych zmierzające, zresztą skutecznie do wykreślenia tego święta z kalendarza państwowego. Część druga dotyczyła już bezpośrednio Wiesława Chrzanowskiego. Prof. Sikorski, co podkreślał kilkakrotnie znał osobiście Profesora Chrzanowskiego, co spowodowało, że prelekcja przeplatana była licznymi wspomnieniami, ciekawostkami niemalże nieznanymi. I choć Wiesław Chrzanowski nie był w dosłownym tego słowa znaczeniu „Ojcem Niepodległości”, to należał do pokolenia, któremu przyszło o tą niepodległość zabiegać prawie  przez całe  życie. Był Chrzanowski – jak podkreślił prof. Sikorski człowiekiem niebanalnym, niezłomnym, wiernym swoim poglądom, a jednocześnie otwartym na innych. Zaangażowany w czasie wojny w działalności niepodległościową i narodową, uczestnik powstania warszawskiego, wreszcie po wojnie aresztowany i skazany w procesie stalinowskim na wieloletnie więzienie. Ale to go nie złamało. Po wyjściu na wolność nadal uczestniczył w działalności publicznej. Doradzał Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu, NSZZ „Solidarność”. Wspierał młodzieżowe ruchy opozycyjne (zwłaszcza Ruch Młodej Polskie), współpracował z Episkopatem. Zaś w III Rzeczypospolitej założył Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe – pierwszą w wolnej Polsce partię polityczną. Był ministrem sprawiedliwości, Marszałkiem Sejmu, posłem i senatorem. Otrzymał też najważniejsze polskie odznaczenia państwowe, tytuły honorowego obywatela kilku polskich miast, w tym ukochanej przez niego Warszawy. Ale przede wszystkim – mówił prof. Sikorski był człowiekiem skromnym, uczciwym i prawym, bezinteresownie wspierającym ludzi potrzebujących, otwartym na głos młodego pokolenia. Jednym z ostatnich wielkich patriotów, prawdziwych mężów stanu. Był swoistą „Arką Przymierza” między II a III Rzeczypospolitą. Wykład zgromadził ponad 70 słuchaczy, i to nie tylko seniorów  – słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale również młodzież i dzieci. Obfite brawa, jakie otrzymał prof. Sikorski świadczą, że nie było to popołudnie stracone. Po wykładzie mieszkańcy Golczewa udali się na „patriotyczną biesiadę”. Towarzyszyły jej śpiewy pieśni patriotycznej, spotkania rodzinne i wspomnienia. Należy podkreślić, iż spotkanie zostało sfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego oraz miejscowych przedsiębiorców Pana Wiesława Żelka, Macieja Zielińskiego oraz  Bank Spółdzielczy w Gryficach.

Niektóre wypowiedzi uczestników spotkania zostały zapisane w księdze pamiątkowej. Jedna ze słuchaczek  UTW powiedziała tak: „Jestem najszczęśliwszym człowiekiem w Golczewie, usłyszałam głośno to co mówił mi mój ojciec po cichu”,  a dzieci i młodzież: „Bądź Polakiem zawsze i wszędzie, a każdy Polak kochać Cię będzie, Czy ja tu, czy ja tam zawsze Polskę w sercu mam”, albo „Kwiaty kocham i Ciebie, słońce i ciepły wiatr, latem błękit na niebie. Kocham dziś cały świat”.

Janina Kołodzińska – Prezes UTW w Golczewie

Opublikowano Aktualności, Stowarzyszenie Golczewo | Skomentuj

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie rozpoczął drugi rok działalności

Hymn Gaude Mater Polonia, w wykonaniu artystki opery Pani Małgorzaty Górnej  (sopran)rozpoczął uroczystość inauguracyjną II Rok UTW w Golczewie.  Słuchacze wysłuchali  wykłady szczecińskich naukowców dr hab. Urszuli Chęcińskiej prof. US pt.”Rodzina Strumiańska – egzemplifikacja pedagogiczna”. Pani prof. przybliżyła twórczość Joanny Kulmowej. Drugi wygłosił mgr Jan Michał Szewczyk ZUT w Szczecinie, na temat „Autobiografia koloru” oraz omówił wystawę poplenerową „I Pleneru UTW”.  W uroczystości uczestniczyli goście: Senator RP Sławomir Preiss, przyjaciele z Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Nowogardu, Polic, Kamienia Pomorskiego i Goleniowa, Radni powiatu Kamień Pomorski Małgorzata Adamowicz i Roman Dorniak, Radny Gminy Golczewo Pan Tadeusz Leus. List przesłała  Pani Magdalena Kochan Poseł na sejm RP w którym gratulowała pasji i energii. Podkreśliła,” iż zajęcia w których weźmiecie Państwo udział wzbogacą Waszą wiedzę oraz doświadczenie i przyniosą wiele, wiele radości i satysfakcji”.

Nowowstępujący słuchacze złożyli ślubowanie,  legitymacje słuchacza wręczyła prof. Urszula Chęcińska.

Nasz uniwersytet wspiera wszelkie inicjatywy na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej. Uczestnictwo w różnych formach aktywności pozwala seniorom realizować swoje marzenia, cieszyć się dobrym zdrowiem i być wiecznie młodym. Obecnie słuchacze realizują działania związane z zadaniem publicznym pn. „Wiecznie młodzi – czas na aktywnego seniora” . Oferta jest współfinansowana w kwocie 28 700 tys. z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, oraz miejscowych przedsiębiorców: Pana Wiesława Żelka, Andrzeja Klocha, Ludwika i Bartosza Sadłochę, Leszka Arsobę, Pawła Woźniaka, Krzysztofa Stępnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gryficach, Anetę Drążewską Dyrektor Nowogardzkiego Domu kultury, Beatę Karlińską – Prezesa Fundacji Pomocy na Zanik Mięśni w Szczecinie, Macieja Zielińskiego  właściciela  Restauracji w  Golczewie.

W części artystycznej wystąpili artyści z opery szczecińskiej, gdzie wysłuchaliśmy najpiękniejsze arie, duety i piosenki z repertuaru Jana Kiepury.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się  wystawa prac malarskich i  rysunków powstałych podczas „I Pleneru malarskiego” , gdzie uczestnikami była młodzież i słuchacze z Golczewa i Nowogardu. Autorzy prac opowiadali o swoistej przygodzie malowania i  rysowania pod kierunkiem artysty malarza Jana Szewczyka.

Spośród niemałej grupy liczącej około 40 – członków powtarzały się słowa, iż inicjatywa powołania takiej organizacji,  pomysły, chęć działania, energia,  mają wspaniały efekt w postaci radości wielu osób,  korzystających  z takich możliwości jakie daje im UTW w Golczewie.                                                                                                                                                   Na nowy rok 2012/2013  życzę, aby edukacja była źródłem satysfakcji i samorealizacji, odkrywania talentów, budowania poczucia własnej wartości i wiary we własne siłyAbyśmy spotkali się w tak licznym gronie w czerwcu  na uroczystości podsumowującej rok akademicki.                                           Janina Kołodzińska – Prezes UTW w Golczewie.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

PLAN ZAJĘĆ W UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU W GOLCZEWIE OD 15.05.2012 r. DO 30.11.2012 r.

PONIEDZIAŁEK    
PILATES/ZUMBA    12.00 -13.30    Mgr Regina Mąkowska     Restauracja w Golczewie

WTOREK
JĘZYK ANGIELSKI 14.30 –16.00 Mgr Renata Bociańska GOKiS w Golczewie
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 16.00 –17.00 Mgr Joanna Sztukin GOKiS w Golczewie
JĘZYK NIEMIECKI 17.00 -18.00 Mgr Romuald Biernacki GOKiS w Golczewie

CZWARTEK
KURS RYSYNKU I MALARSTWA 15.00 –18.00 Mgr Jan Szewczyk Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „Maliny” 16.00 –18.00 Aleksander Śmigiel (Kapelmistrz)
Barbara Źróbek (Choreograf ) GOKiS w Golczewie


Opublikowano Plan zajęć i wykładów, Stowarzyszenie Golczewo, Zajęcia i wykłady | Skomentuj

Poważnie, naukowo ale z pasją. Spotkanie z Gościem UTW w Golczewie.

11 Listopada bieżącego roku przypada 93 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym ważnym dla nas wszystkich wydarzeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie postanowił zaprosić Pana dr hab. Tomasza Sikorskiego (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego) z wykładem pt. „Ojcowie niepodległości”.

Spotkanie miało miejsce 11 listopada o godzinie 11.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie. Na wstępie Pani Janina Kołodzińska, prezes miejscowego UTW przedstawiła sylwetkę gościa. Pan dr hab. Tomasz Sikorski jest przedstawicielem młodego pokolenia polskich historyków, zajmujących się dziejami najnowszymi. Jest specjalistą w zakresie rodzimej myśli politycznej, autorem książek i artykułów poświęconych historii XIX i XX wieku oraz laureatem prestiżowego konkursu na książkę historyczną roku im. Oskara Haleckiego (edycja 2011 rok). Wykład połączony z prezentacją multimedialną i wystawą publikacji poświęconych problematyce walki o niepodległość i dziejom II Rzeczypospolitej zgromadził na sali kilkadziesiąt osób. Gość z Uniwersytetu Szczecińskiego w sposób przystępny i interesujący podzielił się refleksją nad historią przełomu XIX i XX wieku oraz tradycją świętowania 11 listopada. Wykład był niezwykle interesujący, co przyznali z dyskusji słuchacze, wypełniony nie tylko rzetelną interpretacją dziejów, wydarzeniami i faktami ale rozlicznymi ciekawostkami i dygresjami. Dr hab. Tomasz Sikorski opowiadał z pasją, interesująco, potrafił skracać dystans z słuchaczami. W ten sposób mieliśmy do czynienia nie z klasycznym wykładem akademickim, ale narracją żywą i ciekawą.

Po wykładzie odbyła się luźna dyskusja z gościem, który starał się wyjaśnić wszelkie problemy, uściślić niektóre fakty, przywołać anegdoty. W powszechnej opinii uczestników spotkania wykład był interesujący, a gość nie tylko interesującym uczonym, ale przede wszystkim pasjonatem dziejów ojczystych. Nie wykluczone, że już na wiosnę następnego roku będziemy mieli okazję ponownie przenieść się w tak nieodległą przecież przeszłość.

Janina Kołodzińska, prezes UTW w Golczewie

Opublikowano Aktualności | Otagowano , , | Skomentuj

Uniwersytet w Golczewie na łamach prasy

Kurier Szczeciński o golczewskiej inauguracji.

(…) Babcia wśród żaków.
Golczewo. Było uroczyste Gaudeamus Igitur, rozdanie legitymacji studenckich i pierwsze wykłady przygotowane przez naukowców Uniwersytetu Szczecińskiego. A także wiele życzeń, by żakom z Golczewa wiodło się na nowej, studenckiej ścieżce. Jednym słowem, Uniwersytet Trzeciego Wieku z Golczewa rozpoczął pierwszy rok akademicki!
(…)

Kurier Szczeciński 26.10.2011

Opublikowano Aktualności | Otagowano , , | Skomentuj

Plan zajęć UTW w Golczewie – SEMESTR I

Plan zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Golczewie – SEMESTR I 2011/2012

MUZYKOTERAPIA – (trening układu krążenia), każdy poniedziałek w godzinach 11.00 – 12.00 – pomieszczenia GOKiS, prowadzi Iza Kuzia -Studio Art.-Strit Nowogard. Warunek uruchomienia do 10 -u chętnych.

ZUMBA (ciekawe rytmy, elementy treningu kształtującego sylwetkę) – każdy poniedziałek w godzinach 10.00 – 11.00 – pomieszczenia GOKiS – prowadzi Regina Mąkowska -Studio Art.-Strit Nowogard.

RĘKODZIEŁO (bibułkarstwo, filcowanie, decupage, stroiki okolicznościowe itp.) – każdy poniedziałek w godzinach 11.00 – 12.00 – pomieszczenia GOKiS – prowadzi Anna Kubiak – Studio Art.-Strit Nowogard

JĘZYK ANGIELSKI – każdy wtorek w godzinach 16.00 – 17.00 – pomieszczenia GOKiS – lektor – Renata Bociańska.

ZESPÓŁ LUDOWY – każda środa w godzinach 16.30 – 18.30 – pomieszczenia GOKiS – prowadzi – Aleksander Śmigiel i Barbara Źróbek – NDK Nowogard.

JEZYK NIEMIECKI – każdy czwartek w godzinach 16.00 – 17.00 – pomieszczenia GOKiS – lektor – Marzanna Krasucka.

GIMNASTYKA USPRAWNIAJĄCA – każdy czwartek w godzinach 18.00 – 19.00 – pomieszczenia GOKiS – prowadzi Dorota Opiła. Warunek uruchomienia około 10 -u chętnych.

NORDIC-WALKING – każdy poniedziałek i środę od godziny 16.30 – 17.30 oraz w każdą sobotę w godzinach od 10.30 – 11.30 (zjęcia plenerowe) spotkanie przy GOKiS prowadzi – Norbert Janicki.

KURS RYSUNKU I MALARSTWA – w każdy czwartek od 16.00 – 18.00 pomieszczenie GOKiS – prowadzi Jan Szewczyk. Warunek do 10-u chętnych (nie tylko słuchacze UTW)

KURS INFORMATYCZNY W ORGANIZACJI
___________________________________________________________

PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  SEMESTR I 2011/2012
Miejsce wykładów: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie (sala widowiskowa)
Wykłady dla wszystkich chętnych bez względu na miejsce zamieszkania.

22.10.2011r.
Wykłady Inauguracyjne:
pt. „O osobliwościach nadziei”- dr hab. Anna Murawska prof.US
pt. „Rodzina w życiu starszego człowieka – różnorodność wymiarów i uwarunkowania”- dr Urszula Kazubowska US
pt. „Przyjaźń w biegu życia” – dr Małgorzata Moś US

11.11.2011r.
Wykład połączony z wystawą książek o tematyce niepodległościowej.
pt.” Ojcowie niepodległości” – dr hab. Tomasz Sikorski US

14.12.2011r.
Wykład:
pt. ” Dlaczego ludzie pomagają – geneza zachowań pomocowych” – dr Beata Bugajska US

12.01. 2012r.
Wykład:
pt. ” Obraz Pomorza na dawnych mapach”- dr Radosław Skrycki US

15.02.2012r.
Wykład:
pt. „Tradycje rodzinne dawniej i dziś” – dr Bogdan Matławski ZUT Szczecin

SPOTKANIE SŁUCHACZY – CZŁONKÓW SUTW RAZ W MIESIĄCU w godzinach od 17- 18.30
29.11.2011r. (wtorek)
16.12.2011r. ( piątek)
24.01.2012r. (wtorek)
17.02.2011r. ( piątek)

 DYŻUR CZŁONKA ZARZĄDU SUTW W KAŻDY WTOREK OD GODZINY 16-17.00

Opublikowano Aktualności, Plan zajęć i wykładów, Zajęcia i wykłady | Otagowano , , | Skomentuj

Inauguracja w obiektywie

Ta galeria zawiera 46 zdjęć.

Konferencja Inauguracyjna I Roku Akademickiego w Golczewie. 22.10.2011 r.

Więcej galerii | Skomentuj

Konferencja Inauguracyjna I Roku Akademickiego 2011/2012

GAUDE MATER POLONIA I GAUDEAMUS IGITUR NA INAUGURACJI UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W GOLCZEWIE.

KONFERENCJĘ  W DNIU 22.10.2011r. otworzył Pan Waldemar Bartniczuk  Wiceprezes Stowarzyszenia UTW w Golczewie. Uczestnicy konferencji  usłyszeli o powstaniu i historii pierwszych uniwersytetów w Europie i Polsce. Nasz uniwersytet powstaje w przededniu roku uznanego przez Parlament Europy jako Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i  Solidarności Międzypokoleniowej. Na zaproszenie Zarządu UTW przybyli dostojni goście: Senator RP Pan Sławomir Preiss, Poseł na Sejm RP Pani Magdalena Kochan, Starosta Powiatu Kamieńskiego Pan Radosław Drozdowicz oraz Burmistrz Golczewa Pan Andrzej Danieluk. Obecność władz, przedstawicieli parlamentu jest dowodem uwagi jakie nasze państwo przywiązuje do rozwoju społeczeństwa otwartego na wszystkie grupy wiekowe.

Szczególnego podkreślenia  wymaga fakt przyjęcia zaproszenia przez pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Były gratulacje i życzenia, chęć współpracy i wsparcia uczelni w organizacji zajęć. W imieniu Pani Dziekan z Wydziału Humanistycznego prof. Barbary Kromolickiej życzenia przekazała: dr hab. Anna Murawska prof.US z Instytutu Pedagogiki US. Wyrazy sympatii i życzliwości wyrazili  zaproszeni Prezesi z innych Uniwersytetów: Pani Danuta Banasik – Krupa z PUTW  Police, Pan Ryszard Zagórski z UTW  Nowogard, Pani  Grażyna Nadobna z Goleniowa, Dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury Pan Zbigniew Łukaszewski. 22 osobowa grupa słuchaczy Pierwszego Roku Akademickiego UTW w Golczewie złożyła przysięgę, tekst ślubowania odczytała Pani Wiceprezes Maria Mikołajczak. W obecności ponad  100-u osób obecnych na sali Aktu Immatrykulacji dokonała Pani dr hab. Anna Murawska prof. US, wręczono legitymacje członkowskie na okres 4-lat. Uczestnicy konferencji otrzymali teczki konferencyjne w których znalazły się  informacje o działalności UTW, program konferencji, plan zajęć dydaktycznych, notesy, długopisy, publikacje dotyczące projektu, promocji  naszej gminy i powiatu kamieńskiego.
Wykłady inauguracyjne wygłosili pracownicy naukowi Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Anna Murawska prof. US która wygłosiła wykład pt. „O osobliwościach nadziei”, dr Urszula Kazubowska przedstawiła wykład pt. „Rodzina w życiu starszego człowieka – różnorodność wymiarów i uwarunkowania”, natomiast dr Małgorzata Moś mówiła „O przyjaźni w biegu życia”.
Mogliśmy podziwiać aktywność seniorów podczas występu kabaretu „Szafa” z Klubu Seniora „Relaks”z Goleniowa, Chór Kameralny z Polic podkreślił podniosłość uroczystości przez odśpiewanie hymnu akademickiego – na rozpoczęcie Gaue Mater Polonia i zakończenie Gaudeamus Igitur.

Od 22-28.10.2011r. mieliśmy okazje oglądania wystaw: z UTW Golczewo – Pani Winety Rudolf- Błoch – malarstwo i Pani Elżbiety Wrzesińskiej – haft, oraz Pani Kazimiery Charzyńskiej – frywolitka z UTW Goleniów.

Pierwsze zajęcia organizacyjne od 24.10.11r.- muzykoterapia, zumba, rękodzieło, 25.10.11r. języki niemiecki i angielski, 26.10.11r. kurs informatyczny, 27.10.11r. gimnastyka usprawniająca, a 28.10.11r. zespół ludowy. Liczymy,  iż z oferty skierowanej do seniorów, rencistów i w wieku przedemerytalnym będzie można wybrać coś interesującego zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami. W najbliższym czasie zostanie podany dokładny plan zajęć.

Szanowni słuchacze! liczę na to, że będziecie mieli wreszcie czas dla siebie, mogli spełniać swoje marzenia i rozwijać zainteresowania a tym samym cieszyć się dobrym zdrowiem. Jesień życia nie może być monotonna, smutna czy bolesna. Jesień ta może być radosna, pełna wrażeń i satysfakcji. W pełni zgadzamy się z wypowiedzią Pani Anny
Komorowskiej – Prezydentowej – cyt.

„Wiek nie ma znaczenia, dla kogoś kto chce zdobywać wiedzę i realizować swoje pasje”.

Rolą naszego uniwersytetu jest objęcie jak największej liczby seniorów, emerytów i rencistów. W zakresie działań UTW  jest umożliwienie aktywności, spajania i aktywizacja  lokalnej społeczności. Jesteśmy po to by stwarzać szanse i okazje  na udział w edukacji z różnych dziedzin nauki, w zakresie profilaktyki, zdrowia, kultury czy turystyki krajoznawczej. Okazja ta będzie  sprzyjała nawiązaniu nowych znajomości z członkami z innych uniwersytetów, zaprezentowania umiejętności i talentów, kontaktów z twórcami rękodzieła, malarstwa, zachętą do twórczych działań i dzielenia się swoim doświadczeniem i umiejętnościami. Zarząd SUTW w Golczewie życzy aby edukacja była nieustającym źródłem satysfakcji i samorealizacji, odkrywania talentów, odskocznią dnia codziennego i abyśmy spotkali się w czerwcu na uroczystości podsumowującej Rok Akademicki 2011/2012. Konferencja inauguracyjna Pierwszego Roku Akademickiego 2011/2012 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Golczewie odbyła się pod hasłem

„Dodajmy życia do lat” wraz z wystawą promującą aktywność seniorów”.

Realizacja projektu mogła się odbyć dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 8208 zł. Przy tej okazji dziękujemy za przekazane środki na organizację początków działalności UTW m.in. od Banku Spółdzielczego w Gryficach i Firmy Ekobart- Panów Bartosza i Ludwika Sadłochów z Gadomia. Szczególnie dziękujemy za pomoc w organizacji uroczystości: Pani Anecie Drążewskiej z Nowagardzkiego Domu Kultury w Nowogardzie, Państwu Mariannie i Dariuszowi Juszczakom z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Kamienia Pomorskiego, pracownikom Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie – Paniom Ewie Gryta i Teresie Dąbek, pracownikom Urzędu Miejskiego w Golczewie – Pani Dorocie Opiła, Barbarze Ciochoń i Panu Marcinowi Szulc – serdecznie dziękujemy.

Janina Kołodzińska
Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie

Projekt wspierany za środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Opublikowano Aktualności, Stowarzyszenie Golczewo | Otagowano , , , , | Skomentuj