Cele działania UTW w Golczewie

Słuchaczem UTW w Golczewie może zostać każdy, kto zakończył działalność zawodową, jest emerytem, rencistą, lub w wieku przedemerytalnym, pragnie aktywnie żyć i chce rozwijać swoje zainteresowania. Zajęcia odbywać się będą od października do czerwca z przerwą na ferie zimowe i świąteczne.

Cele działania UTW w Golczewie

 • prowadzenie form działalności edukacyjnej,
 • zdrowotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej dla osób starszych;
 • włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego przez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej;
 • aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych;
 • upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej;
 • stwarzanie warunków do dobrego starzenia się.

Cele będą realizowane poprzez:

 • organizowanie wykładów, konferencji sesji naukowych, szkoleń, spotkań z ludźmi nauki i kultury działających w naszym regionie;
 • prowadzenie aktywnej działalności turystyczno – krajoznawczej;
 • działalność w zespołach, sekcjach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów i członków zgodnie z potrzebami;
 • prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i wydawniczej;
 • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki;
 • naukę języków obcych;
 • rozwijanie kontaktów UTW w Golczewie z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

Zakres działania UTW:

A) Wykłady:

 • obejmują z różnych dziedzin wiedzy;
 • trwają około 45-60 min.;
 • prowadzone są przez pracowników naukowych szczecińskich uczelni;
 • stanowią miejsce spotkań słuchaczy, na których przekazywane są również informacje dotyczące innej działalności.

B) Uczestnictwo nieodpłatne w sekcjach:

 • turystyka piesza – spacerowa;
 • turystyka rowerowa;
 • turystyka krajowa i zagraniczna;
 • marsz z kijkami (Nordic Walking);
 • klub dyskusyjny, redakcyjny, kronikarski, brydżowy;
 • rękodzieła.

C) Uczestnictwo odpłatne w sekcjach:

 • gimnastyka przy muzyce (wymagana zgoda lekarza);
 • języki obce: angielski, niemiecki (zajęcia prowadzone przez lektorów);
 • plastyczna – rysunek i techniki malarskie, organizacja wystaw indywidualnych i zespołowych;
 • warsztaty komputerowe – zajęcia prowadzone pod kierunkiem instruktorów;
 • chór/ zespół ludowy;
 • sztuka użytkowa.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Cele działania i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.