KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 z dnia 27 kwietnia 2016 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO W związku z wejściem w życie przepisów RODO Zarząd stowarzyszenia informuje, że: 1. dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach statutowej działalności stowarzyszenia. 2. udział w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w materiale informacyjnym dotyczącym relacji z wydarzenia w wydawnictwach stowarzyszenia oraz w czasopismach i prasie lokalnej –
w szczególności „Kamieńskie.info” oraz „Kurier Szczeciński” Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 1, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie (w tym podatkowe
i rachunkowe) oraz w celach dowodowych 3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do: a) sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO, b) usunięcia danych „prawo do bycia zapomnianym”, zgodnie z art. 17 RODO, c) ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO, d) przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO e) sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO f) cofnięcia zgody danych osobowych (w zakresie
w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. g) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Stowarzyszenie Golczewo. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.