Konferencja Inauguracyjna I Roku Akademickiego 2011/2012

GAUDE MATER POLONIA I GAUDEAMUS IGITUR NA INAUGURACJI UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W GOLCZEWIE.

KONFERENCJĘ  W DNIU 22.10.2011r. otworzył Pan Waldemar Bartniczuk  Wiceprezes Stowarzyszenia UTW w Golczewie. Uczestnicy konferencji  usłyszeli o powstaniu i historii pierwszych uniwersytetów w Europie i Polsce. Nasz uniwersytet powstaje w przededniu roku uznanego przez Parlament Europy jako Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i  Solidarności Międzypokoleniowej. Na zaproszenie Zarządu UTW przybyli dostojni goście: Senator RP Pan Sławomir Preiss, Poseł na Sejm RP Pani Magdalena Kochan, Starosta Powiatu Kamieńskiego Pan Radosław Drozdowicz oraz Burmistrz Golczewa Pan Andrzej Danieluk. Obecność władz, przedstawicieli parlamentu jest dowodem uwagi jakie nasze państwo przywiązuje do rozwoju społeczeństwa otwartego na wszystkie grupy wiekowe.

Szczególnego podkreślenia  wymaga fakt przyjęcia zaproszenia przez pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Były gratulacje i życzenia, chęć współpracy i wsparcia uczelni w organizacji zajęć. W imieniu Pani Dziekan z Wydziału Humanistycznego prof. Barbary Kromolickiej życzenia przekazała: dr hab. Anna Murawska prof.US z Instytutu Pedagogiki US. Wyrazy sympatii i życzliwości wyrazili  zaproszeni Prezesi z innych Uniwersytetów: Pani Danuta Banasik – Krupa z PUTW  Police, Pan Ryszard Zagórski z UTW  Nowogard, Pani  Grażyna Nadobna z Goleniowa, Dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury Pan Zbigniew Łukaszewski. 22 osobowa grupa słuchaczy Pierwszego Roku Akademickiego UTW w Golczewie złożyła przysięgę, tekst ślubowania odczytała Pani Wiceprezes Maria Mikołajczak. W obecności ponad  100-u osób obecnych na sali Aktu Immatrykulacji dokonała Pani dr hab. Anna Murawska prof. US, wręczono legitymacje członkowskie na okres 4-lat. Uczestnicy konferencji otrzymali teczki konferencyjne w których znalazły się  informacje o działalności UTW, program konferencji, plan zajęć dydaktycznych, notesy, długopisy, publikacje dotyczące projektu, promocji  naszej gminy i powiatu kamieńskiego.
Wykłady inauguracyjne wygłosili pracownicy naukowi Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Anna Murawska prof. US która wygłosiła wykład pt. „O osobliwościach nadziei”, dr Urszula Kazubowska przedstawiła wykład pt. „Rodzina w życiu starszego człowieka – różnorodność wymiarów i uwarunkowania”, natomiast dr Małgorzata Moś mówiła „O przyjaźni w biegu życia”.
Mogliśmy podziwiać aktywność seniorów podczas występu kabaretu „Szafa” z Klubu Seniora „Relaks”z Goleniowa, Chór Kameralny z Polic podkreślił podniosłość uroczystości przez odśpiewanie hymnu akademickiego – na rozpoczęcie Gaue Mater Polonia i zakończenie Gaudeamus Igitur.

Od 22-28.10.2011r. mieliśmy okazje oglądania wystaw: z UTW Golczewo – Pani Winety Rudolf- Błoch – malarstwo i Pani Elżbiety Wrzesińskiej – haft, oraz Pani Kazimiery Charzyńskiej – frywolitka z UTW Goleniów.

Pierwsze zajęcia organizacyjne od 24.10.11r.- muzykoterapia, zumba, rękodzieło, 25.10.11r. języki niemiecki i angielski, 26.10.11r. kurs informatyczny, 27.10.11r. gimnastyka usprawniająca, a 28.10.11r. zespół ludowy. Liczymy,  iż z oferty skierowanej do seniorów, rencistów i w wieku przedemerytalnym będzie można wybrać coś interesującego zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami. W najbliższym czasie zostanie podany dokładny plan zajęć.

Szanowni słuchacze! liczę na to, że będziecie mieli wreszcie czas dla siebie, mogli spełniać swoje marzenia i rozwijać zainteresowania a tym samym cieszyć się dobrym zdrowiem. Jesień życia nie może być monotonna, smutna czy bolesna. Jesień ta może być radosna, pełna wrażeń i satysfakcji. W pełni zgadzamy się z wypowiedzią Pani Anny
Komorowskiej – Prezydentowej – cyt.

„Wiek nie ma znaczenia, dla kogoś kto chce zdobywać wiedzę i realizować swoje pasje”.

Rolą naszego uniwersytetu jest objęcie jak największej liczby seniorów, emerytów i rencistów. W zakresie działań UTW  jest umożliwienie aktywności, spajania i aktywizacja  lokalnej społeczności. Jesteśmy po to by stwarzać szanse i okazje  na udział w edukacji z różnych dziedzin nauki, w zakresie profilaktyki, zdrowia, kultury czy turystyki krajoznawczej. Okazja ta będzie  sprzyjała nawiązaniu nowych znajomości z członkami z innych uniwersytetów, zaprezentowania umiejętności i talentów, kontaktów z twórcami rękodzieła, malarstwa, zachętą do twórczych działań i dzielenia się swoim doświadczeniem i umiejętnościami. Zarząd SUTW w Golczewie życzy aby edukacja była nieustającym źródłem satysfakcji i samorealizacji, odkrywania talentów, odskocznią dnia codziennego i abyśmy spotkali się w czerwcu na uroczystości podsumowującej Rok Akademicki 2011/2012. Konferencja inauguracyjna Pierwszego Roku Akademickiego 2011/2012 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Golczewie odbyła się pod hasłem

„Dodajmy życia do lat” wraz z wystawą promującą aktywność seniorów”.

Realizacja projektu mogła się odbyć dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 8208 zł. Przy tej okazji dziękujemy za przekazane środki na organizację początków działalności UTW m.in. od Banku Spółdzielczego w Gryficach i Firmy Ekobart- Panów Bartosza i Ludwika Sadłochów z Gadomia. Szczególnie dziękujemy za pomoc w organizacji uroczystości: Pani Anecie Drążewskiej z Nowagardzkiego Domu Kultury w Nowogardzie, Państwu Mariannie i Dariuszowi Juszczakom z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Kamienia Pomorskiego, pracownikom Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie – Paniom Ewie Gryta i Teresie Dąbek, pracownikom Urzędu Miejskiego w Golczewie – Pani Dorocie Opiła, Barbarze Ciochoń i Panu Marcinowi Szulc – serdecznie dziękujemy.

Janina Kołodzińska
Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie

Projekt wspierany za środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Stowarzyszenie Golczewo i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.