UTW w Golczewie z kolejnym dofinansowaniem.

Stowarzyszenie UTW w Golczewie w dniu 25.04.2019 podpisało umowę  w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie  na  realizację zadania publicznego pt. „Uniwersytecki Klub Seniora w Kawiarence atrakcji”, zadanie  współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 45 680 z  dotacji 38 000,  środki  własne 7180, wkład osobowy 500 zł.               

 W ramach wsparcia  z obszaru polityki społecznej na zadanie  „Działalność na rzecz osób starszych” wpłynęło 26 ofert.  Oferta ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie jako jedna z 9 została oceniona najwyżej.   Zajęcie I miejsca  pozwoliło  uzyskać  38 tys.   Dzięki pozyskanym środkom Seniorzy z Gminy Golczewa,  Województwa Zachodniopomorskiego i Wielkopolskiego będą mogli korzystać z bogatej oferty od kwietnia do listopada br.  Odbędą się zajęcia w zespole śpiewaczym „Maliny” pod kierunkiem  kapelmistrza Andrzeja Koniecznego,  kurs rysunku i malarstwa pod kierunkiem artysty plastyka Jana Szewczyka,  zajęcia usprawniające, gimnastyka z elementami Fit, Pilates –  poprowadzi instruktor  Grażyna Kwiecień,   kurs z poradnictwa konsumenta – rzecznik praw konsumenta, prawnik – Alfreda Gorzkiewicz,  warsztaty teatralne – poprowadzi  aktor Teatru Polskiego Wiesław Łągiewka,  zajęcia taneczne Drums’owanie – instruktor Regina Mąkowska,  szkolenie E – usługi i bezpieczeństwo w sieci – trener z zakresu informatyki Tomasz Małecki, odbędą się 3 –  konferencje naukowe na zakończenie,  inaugurację roku akademickiego oraz  funkcjonowania Rad Seniorów, warsztaty taneczne i teatralne  oraz plener malarski w Letniej Szkle Seniora w Dziwnówku.

Wyjazdy na spektakle do Teatru, Opery i Filharmonii, wyjazdy na Senioralia  do Kołobrzegu, Międzyzdrojów, Goleniowa i Nowogardu,  zostaną zakupione materiały i pomoce  do zajęć i warsztatów a także  opracowany graficznie i wydrukowany kalendarz poplenerowy na  rok 2020 z LSZS  w Dziwnówku.  Wszystkie zadania dzięki współfinansowaniu stanowią atrakcyjną  ofertę na polu wymiany doświadczeń i integracji środowiska.

O tym się  przekonało  już 50 – Seniorów z Gminy Golczewa oraz  z Nadmorskiego UTW w Międzyzdrojach  którzy  w dniu 28.04.2019  miłe popołudnie  spędzili w Teatrze  Polskim   w  Szczecinie podczas spektaklu   pt.  „Zamek z piasku”- Musical z tekstem Andrzeja Zaorskiego (reżysera spektaklu). Spektakl powstały na motywach „SKIZa” Gabrieli Zapolskiej,  sztuki wykpiwającej sztuczną moralność mieszczaństwa. Sztuka dla każdego była swoistym przeżyciem,  wymowna i pouczająca.  Podczas owacji za wspaniały spektakl w imieniu naszej grupy wręczyliśmy Andrzejowi  Zaorskiemu symboliczne kwiaty wdzięczności.

Niech kolejne  spotkania  w „Kawiarence atrakcji”  pomogą w realizacji celu głównego jakim jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się oraz zagospodarowania potencjału osób starszych  poprzez aktywność społeczną tych osób. Stworzenie oferty edukacyjnej bezpłatnej, różnorodnej i długofalowej, przyczyni się do  aktywizacji seniorów do działań na rzecz własnego rozwoju, aktywnego spędzania czasu wolnego, przeciwdziałania izolacji i samotności.

W imieniu Zarządu UTW zapraszamy do udziału w projekcie.

Opracowanie i foto – Janina Kołodzińska – prezes UTW w Golczewie.

Opublikowano Stowarzyszenie Golczewo | Otagowano , | Możliwość komentowania UTW w Golczewie z kolejnym dofinansowaniem. została wyłączona

Wykład o depresji i lęku w UTW w Golczewie.

W dniu 13.04.2019 w ramach cyklicznych spotkań, zaproszenie przyjął Pan dr n. med. Ireneusz Mazurski, który na początku wystąpienia powiedział: „wyzwaniem dla medycyny jest nie tylko zmniejszenie śmiertelności, zwłaszcza w leczeniu chorób układu krążenia i nowotworów, ale przede wszystkim poprawa jakości życia i wzrost oczekiwanej długości życia ”. Przedstawił termin wskaźnika DALY ( lata życia utracone z powodu obciążenia chorobami ) na który współcześnie mają wpływ przede wszystkim problemy psychiczne.
Następnie Pan Doktor omówił podstawowe pojęcia różnicujące STRACH, FOBIE, LĘK posiłkując się przykładami z życia (klaustrofobia, fobia społeczna, arachnofobia) oraz wybranymi dziełami sztuki (np. „Krzyk” Muncha, „Smutek” Van Gogha). Podkreślił: „o ile lęk należy do podstawowych emocji ludzkich to jednak traci znaczenie przystosowawcze, gdy osiąga zbyt duże nasilenie lub jest nieproporcjonalne do bodźca” .

Podczas spotkania poznaliśmy składniki lęku (psychiczne, somatyczne i behawioralne) oraz podstawowe pytania diagnozujące te zaburzenia. Pan Doktor Ireneusz Mazurski zwrócił uwagę, na lęk który ma różne obrazy od postaci fobii, poprzez reakcje na stres, wtórne w stosunku do chorób somatycznych, do nadużywania alkoholu aż do ciężkich zespołów panicznych i obsesyjno – kompulsyjnych. Przedstawił podstawowe czynniki ryzyka rozwoju depresji ludzi starszych (osamotnienie po utracie partnera życiowego, syndrom opuszczonego gniazda, poczucie nieprzydatności po przejściu na emeryturę, cierpienie z powodu chorób współistniejących), podkreślił korzystny wpływ profilaktyczny aktywności w ramach UTW! Każdy ze słuchaczy otrzymał przykładowe formularze diagnostyczne „Geriatrycznej Skali Depresji”.

Poznaliśmy zagadnienia tzw. masek depresji oraz podział etiologiczny. Dziś wiemy że „smutek, który nie znajduje ujścia we łzach zmusza do płaczu inne narządy” .

Ostatnim zagadnieniem przedstawionym podczas wykładu był problem zaburzeń snu w tym fizjologiczne etapy snu i metody ich obrazowania (badanie polisomnograficzne) aż wreszcie główne przyczyny bezsenności z uwzględnieniem roli szyszynki i produkowanej przez nią MELATONINY. Na koniec wykładu Pan Doktor dokonał analizy podstawowych zasad higieny snu – „zaburzenia lękowe , depresyjne wraz z zaburzeniami snu często ze sobą współistnieją i stanowią szczególne wyzwanie wśród dominujących chorób i problemów cywilizacyjnych, które wpływają na jakość naszego życia”.

Spotkanie z Panem Doktorem Ireneuszem Mazurskim to niezwykłe, pouczające i sympatyczne chwile. Dziękujemy za poświęcony czas na rzecz edukacji Słuchaczy UTW w Golczewie. W imieniu społeczności UTW naszą wdzięczność wyraziły: Marianna Michalak własnoręcznie wykonaną wielkanocną palmą oraz Elżbieta Król miodem za Serce z własnej pasieki.
Opracowanie i foto – Janina Kołodzińska – prezes UTW w Golczewie

Opublikowano Stowarzyszenie Golczewo | Możliwość komentowania Wykład o depresji i lęku w UTW w Golczewie. została wyłączona

Słuchacze UTW z Golczewa oraz Seniorzy z Przybiernowa w dniu 12.04.2019 wzięli udział w projekcie pt. „Trzeci Wiek Technologicznie”.

Spotkanie rozpoczęliśmy w ZUT w Szczecinie na Wydziale Elektrycznym od integracyjnej „kawy” dwóch seniorskich grup z Golczewa i Przybiernowa.
Następnie zaproszeni zostaliśmy do sal wykładowych i ćwiczeniowych Uczelni.
Wykład pt. „ Energia elektryczna w gospodarstwie domowym”, wygłosił dr inż. Piotr Cierzniewski, który omówił: zasady gospodarowania energią elektryczną w gospodarstwach domowych m.in. jak identyfikować zużycie energii elektrycznej w domu, jakie są sposoby na oszczędzanie energii, jakie wybrać źródła światła i jak czytać etykietę energetyczną urządzenia, jak użytkować urządzenia AGD aby możliwie ograniczyć zużywaną przez nie energię elektryczną.

Wykład pt. „Geneza i historia motoryzacji” , wygłosił, dr inż. Marcin Wandach, omówił: nowoczesne technologie w motoryzacji, pojazdy hybrydowe oraz elektryczne, jakie wymagania muszą spełniać zarówno silniki jak i akumulatory stosowane w pojazdach elektrycznych i w jakim kierunku rozwijają się maszyny elektryczne?

Natomiast wykład połączony z ćwiczeniami przeprowadzili dr inż. Grzegorz Żegliński i mgr inż. Andrzej Niesterowicz, na temat zastosowania technologii laserowych, światłowodowych oraz robotyki w życiu codziennym, zasoby laboratoriów Katedry Telekomunikacji i Fotoniki, lasery He-Ne, budowę i zasady działania, nowoczesne urządzenia laserowe i obszary ich stosowania, technikę światłowodową, części składowe sieci światłowodowych oraz technikę przesyłania informacji za ich pomocą.
Wiele zagadnień dzięki projektowi ZUT stało się dla nas bardziej przystępne i pouczające, jesteśmy bogaci o wiedzę z zakresu: gospodarowania energią elektryczną, dodatkowa wiedza dla sympatyków motoryzacji o pojazdach elektrycznych i hybrydowych, poznaliśmy także zastosowanie technologii laserowych i światłowodowych w życiu codziennym.
Spotkanie niezwykle interesujące, zakończyliśmy obiadem i pamiątkowym zdjęciem.

Kolejne wykłady w dniu 10.05.2019 na wydziale Techniki Morskiej i Transportu.
Opracowanie i foto – Janina Kołodzińska – prezes UTW w Golczewie.

Opublikowano Stowarzyszenie Golczewo | Możliwość komentowania Słuchacze UTW z Golczewa oraz Seniorzy z Przybiernowa w dniu 12.04.2019 wzięli udział w projekcie pt. „Trzeci Wiek Technologicznie”. została wyłączona

W dniu 02.04. 2019 roku odbył się wernisaż pt. „Tajemnica obrazu a natura morza”

W Urzędzie Miejskim  w Koszalinie – Galerii  Ratusz I Piętro.  Roczna wystawa wędrująca składa się z 34 prac Seniorów z  14 UTW z Województwa Zachodniopomorskiego i Wielkopolskiego. Kolekcja powstała podczas IV Letniej Szkoły Seniora w Dziwnówku ( 26.08- 02.09. 2018r.) pod kierunkiem artysty plastyka – kuratora pleneru – Jana Michała Szewczyka ze Szczecina.   Otwarcia wystawy w dokonał Przemysław Krzyżanowski – Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej, Anna Janiel – Inspektor w  Wydziale Kultury i Spraw Społecznych oraz  Janina  Kołodzińska – prezes UTW w Golczewie – autorka projektu, kurator organizacyjny pleneru.

Koszalin  reprezentowały malarki  – Anna Dąmbska, Renata Jasiul, Wanda Zabrocka,  Golczewo  – Helena Włodarczyk, Elżbieta Wrzesińska,  Marianna Michalak, Maria Kloch, Janina Kołodzińska, Marian Włodarczyk.

 Dodatkowo można było obejrzeć  prace: KLoczkowskiej  Zdzisławy, Rossa Joanny, Hasse Krystyny, Górak Bożeny i  Kryczka Bogusławy z Gryfina, Doroty Łysiak  i Grażyny Stodulskiej z Kamienia Pomorskiego,  Danuty Hofman i Elżbiety Śliwińskiej z Wałcza, Anny Pileckiej z Białogardu, Marii Jastrzębskiej z Barlinka, Teresy Janik, Wandy Ordy i Anny Sochackiej z Polic, Marii Zalewskiej, Anny Nowak, Agnieszki Gemby, Mirosławy Szurlej i Ireny Gemby z Bornego Sulinowa, Elżbiety Matyjasek i Anny Winiarskiej z Gryfic, Jurka Markowskiego z Goleniowa, Eugeniusza Napierały z Miedzichowa i Dominiki Odrowąż ze Szczecina, dodatkowo-  autorka projektu graficznego kalendarza, wolontariuszka spotkań w LSzS w Dziwnówku.

Serdecznie dziękujemy za  aranżację   wystawy  i  możliwość prezentacji dorobku artystycznego Seniorów. Wystawę można podziwiać do 30.04.2019, następnie w swojej wędrówce zatrzyma się w Klubie Artystycznym „Piwnica pod papugami” w Białogardzie, wernisaż w dniu 06.05.2019 do zobaczenia!

 Opracowanie i foto  – Janina Kołodzińska.

Opublikowano Stowarzyszenie Golczewo | Możliwość komentowania W dniu 02.04. 2019 roku odbył się wernisaż pt. „Tajemnica obrazu a natura morza” została wyłączona

Nowy Statut Stowarzyszenia UTW w Golczewie 26.01.2017 r.

Załącznikiem do uchwały nr 8/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie w nowej wersji – ze zmianami wprowadzonymi  w dniu 26 stycznia 2017 r

ROZDZIAŁ I

§ 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie, zwany dalej UTW jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 2. Siedzibą władz UTW  jest miasto Golczewo. W ramach działalności statutowej UTW działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oraz poza  jej granicami .

§ 3. UTW opiera swoją działalność na pracy społecznej członków-słuchaczy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.

§ 4. UTW może używać odznak, pieczęci i emblematu na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. UTW ma prawo wydawania legitymacji członkowskich, zaświadczeń o ukończonych kursach lub seminariach.

§ 5. UTW może powołać opiekunów naukowych ze szczecińskich wyższych uczelni, radę naukowo – programową, których zadaniem będzie pomoc w realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ II

Cele, formy i środki działania

§ 6. Celem UTW jest:

 1. Prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno- krajoznawczej dla osób starszych i  niepełnosprawnych, oraz aktywizacji społecznej tych osób, odpowiednio do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.
 2. Włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego przez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.
 3. Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych.
 4. Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.
 5. Stwarzanie warunków do dobrego starzenia się.
 6. Rehabilitacja zdrowotna osób starszych.
 7. Prowadzenie działań na rzecz integracji, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami, w tym z innymi uniwersytetami trzeciego wieku w kraju i na świecie, których cele są wspólne z celami UTW.
 8. Promocja i organizacja wolontariatu.
 9. Upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich , zachęcanie do aktywnego udziału ludzi starszych w życiu społecznym i politycznym regionu i kraju, wspomagających rozwój demokracji.
 10. Podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej.
 11. Prowadzenie działalności w zakresie porad obywatelskich, upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
 12. Prowadzenie współpracy i działalności integracyjnej, edukacyjno-wychowawczej, patriotycznej wśród dzieci i młodzieży .
 13. Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

§ 7. Cele określone w § 6 UTW realizuje przez:

 1. Wykłady, seminaria, dyskusje, wystawy, debaty, koncerty, warsztaty, konferencje naukowe prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin nauki, a w szczególności dotyczących ludzi starszych.
 2. Kontynuowanie nauki języków obcych.
 3. Spotkania z ludźmi nauki, kultury, a działających w regionie szczecińskim, w kraju lub za granicą.
 4. Prowadzenie aktywnej działalności turystyczno- krajoznawczej.
 5. Rozwijanie działalności w klubach, zespołach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów lub samych słuchaczy zgodnie z potrzebami UTW.
 6. Wydawanie czasopism, zbiorów własnej twórczości, opracowań lub wspomnień. Prowadzenie akcji informacyjno- propagandowej.
 7. Rozwijanie w miarę potrzeb działalności gospodarczej wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe
 8. Organizowanie wystaw, koncertów, imprez rekreacyjno-sportowych
 9. Prowadzenie działalności w zakresie rehabilitacji zdrowotnej osób starszych i osób niepełnosprawnych.
 10. Rozwijanie kontaktów i współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, których cele są wspólne z celami Stowarzyszenia.
 11. Udział w działaniach dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 12. Organizowaniu spotkań z przedstawicielami innych UTW na terenie RP oraz krajów europejskich
 13. Współpracę ze szkołami, organizacjami  działającymi na terenie gminy w zakresie upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej i samorządowej;
 14. Przekazywane przez członków Stowarzyszenia nabytych doświadczeń życiowych i zawodowych młodzieży i innym grupom społecznym potrzebującym wsparcia,

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8. Członkowie UTW dzielą się na:

 1. zwyczajnych, czyli słuchaczy,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 9.1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w wieku emerytalnym, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów UTW, złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do UTW oraz będzie opłacał składkę roczną.

2. W uzasadnionych przypadkach mogą być członkami osoby w wieku przedemerytalnym np. renciści, inwalidzi.

3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 10. Członkiem wspierającym może zostać:

 1. Osoba fizyczna, która zobowiąże się do systematycznego płacenia składki członkowie, dobrowolnie ustalonej, bądź do honorowego świadczenia usług potrzebnych do realizacji celów UTW określonych w § 7.
 2. Osoba prawna, która zobowiąże się do systematycznego płacenia składki członkowskiej, dobrowolnie ustalonej ale przewyższającej składkę członka, bądź zobowiązuje się do bezpłatnych stałych świadczeń rzeczowych np. użyczanie lokalu, sal wykładowych, seminaryjnych, gimnastycznych i innych lub też pomocy technicznej – służących prawidłowemu funkcjonowaniu UTW.

§ 11. Członkiem honorowym może zostać:

 1. Osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów UTW.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Ogólnego Zebrania Członków.
 3.  UTW może zabiegać o wsparcie finansowe instytucji, zakładów przedsiębiorstw, fundacji i nadawać im tytuł członka honorowego.

§ 12. Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający jeżeli nie są osobami prawnymi mają prawa:

 1. Czynnego i biernego wyboru do władz UTW.
 2. Zgłaszanie wniosków dotyczących działalności UTW.
 3. Korzystanie z pomocy i urządzeń zgodnie z regulaminem.

§ 13. Członkowie UTW są zobowiązani:

 1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów UTW.
 2. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminu i uchwał.
 3. Regularnie wywiązywać się z nałożonych zobowiązań i opłacać składkę członkowską.

§ 14. Członkostwo zwyczajne wygasa przez:

 1. Dobrowolne wystąpienie z UTW zgłoszone ustnie lub na piśmie.
 2. Skreślenie z listy członków z powodu niepłacenia składki rocznej.
 3. Wskutek śmieci członka.
 4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

§ 15. Członkostwo wspierającego wygasa przez:

 1. Dobrowolne wystąpienie z UTW.
 2. Zaprzestanie działalności wspierającej.
 3. Utratę osobowości prawnej.

ROZDZIAŁ IV

Władze Uniwersytetu Trzeciego Wieku

§ 16.1. Władzami UTW są

 1. Ogólne zebranie członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz trwa 3-4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od Uchwały Zebrania Ogólnego Członków.

3. W razie ustąpienia członka władzy w czasie trwania kadencji, władza ma prawo do kooptowania innego członka z tym, że liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 17.1. Najwyższą władzą UTW jest Zebranie Ogólne Członków.

2. Zebranie Ogólne Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 18. Do kompetencji Zebrania Ogólnego Członków należy:

 1. Proponowanie i uchwalanie kierunków działania UTW.
 2. Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
 3. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.
 4. Uchwalenie zmian w statucie.
 5. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
 6. Uchwalenie rocznego budżetu UTW.
 7. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Zebrania Ogólnego Członków.
 8. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania UTW.

§ 19.1. Zebranie Ogólne Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku.

2. O terminie Zebrania Ogólnego Członków zawiadamia się członków na 14 dni przed terminem zebrania podając jego termin.

§  20.1. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Członków zwołuje Zarząd:

 1. z inicjatywy własnej na podstawie przyjętej Uchwały,
 2. na żądanie komisji rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków UTW.

2. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Członków w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku członków lub od podjętej uchwały przez Zarząd względnie komisję rewizyjną.

3. O terminie Nadzwyczajnego Zebranie Członków Zarząd zawiadamia członków na 7 dni przed zwołanym.

§ 21. W Ogólnym Zebraniu Członków udział biorą:

 1. z głosem decydującym członkowie,
 2. z głosem doradczym osoby zaproszone.

§ 22.1. Uchwały Zebrania Ogólnego podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 50% + 1.

2. Zebranie Ogólne Członków w drugim terminie  może się odbyć bez względu na ilość obecnych.

3. Do uchwalenia zmian w Statucie oraz rozwiązania UTW wymagana jest zgoda 2/3 obecnych członków Ogólnego Zebrania.

§ 23.1. Zarząd UTW wybierany jest przez Zebranie Ogólne Członków.

2. Zarząd składa się z 5-7 osób.

3. Zarząd może dokooptować do swojego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu. W tym przypadku członkowie ci podlegają zatwierdzaniu przez Ogólne Zebranie Członków.

4. Zarząd nowo wybrany na pierwszym posiedzeniu wybiera Prezydium w skład którego wchodzą prezes, 2-ch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik.

§ 24.1. Prezydium Zarządu kieruje działalnością UTW w okresie między posiedzeniami Zarządu, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.

2. Posiedzenie Prezydium Zarządu odbywa się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3. Uchwały Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 25. Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie UTW na zewnątrz.
 2. Realizowanie uchwał Zebrania Ogólnego Członków.
 3. Ustalanie planów działalności i budżetu UTW oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania.
 4. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych UTW.
 5. Zwoływanie Zebrania Ogólnego Członków.
 6. Podejmowanie decyzji w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu.
 7. Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów oraz sporów powstałych na tle działalności UTW.
 8. Decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania zespołów zainteresowań, klubów oraz nadzorowanie ich działalności.
 9. Podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków – słuchaczy.
 10. Uchwalenie regulaminów wewnętrznych UTW i nawiązywanie kontaktów z ośrodkami naukowymi i instytucjami kultury dla podnoszenia poziomu i rozwoju UTW.
 11. Ustalanie składek wpisowych UTW.

§ 26.1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez jego Prezydium w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.

§ 27. Organizacje i tryb pracy Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd UTW.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 28.1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym UTW.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, sekretarza i członka.

§ 29. Do zakresu działa Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola opłacania składek członkowskich.
 2. Kontrola gospodarki finansowej UTW.
 3. Przedstawienie Zarządowi i jego Prezydium wniosków wynikających z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień.
 4. Składanie sprawozdania na Zebraniu Ogólnym Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 30.1. Kontrola działalności finansowej UTW odbywa się co najmniej jeden lub dwa razy w roku.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w pełnym składzie.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 31.1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz sekretarza.

2. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają większością głosów.

§ 32. Do zakresu Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków władz UTW dotyczących nieprzestrzegania statutu regulaminów, uchwał władz UTW oraz innych sporów powstałych na tle działalności UTW.

§ 33. Zakres działania Sądu Koleżeńskiego:

 1. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Ogólne Zebranie Członków.
 2. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
 3. upomnienie
 4. zawieszenie w prawach członka UTW na okres jednego roku,
 5. wykluczenie.
 6. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zarządu UTW w terminie do 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
 7. Sąd Koleżeński przedstawia Zarządowi wnioski w sprawach związanych z działalnością UTW.

ROZDZIAŁ V MAJĄTEK UTW

§ 34.1. Majątek UTW stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2. Majątek UTW powstaje z:

a) wpisowego, składek i wsparcia członków,

b) dochodów z własnej działalności statutowej i gospodarczej,

c) dotacji,

d) zapisów i darowizn, spadków oraz ofiarności publicznej.

§ 35. Gospodarkę finansową prowadzi UTW według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 36. Do ważności, oświadczeń woli, pism, dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych UTW wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENI

§ 37. Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia następuje przez Walne Zebranie Członków przy kwalifikowanej większości głosów – 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych.

W przypadku braku kworum, w drugim terminie Walne Zebranie jest prawomocne do podjęcia uchwały.

§ 38.1. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

2. Ogólne Zebranie Członków po podjęciu uchwały o rozwiązaniu UTW zobowiązuje Zarząd do likwidacji, podziału i przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia zgodnie z wolą Zebrania.

Opublikowano Stowarzyszenie Golczewo | Możliwość komentowania Nowy Statut Stowarzyszenia UTW w Golczewie 26.01.2017 r. została wyłączona

Nowy Statut Stowarzyszenia UTW w Golczewie 26.01.2017r.

Załącznikiem do uchwały nr 8/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie w nowej wersji – ze zmianami wprowadzonymi  w dniu 26 stycznia 2017 r

ROZDZIAŁ I

§ 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie, zwany dalej UTW jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 2. Siedzibą władz UTW  jest miasto Golczewo. W ramach działalności statutowej UTW działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oraz poza  jej granicami .

§ 3. UTW opiera swoją działalność na pracy społecznej członków-słuchaczy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.

§ 4. UTW może używać odznak, pieczęci i emblematu na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. UTW ma prawo wydawania legitymacji członkowskich, zaświadczeń o ukończonych kursach lub seminariach.

§ 5. UTW może powołać opiekunów naukowych ze szczecińskich wyższych uczelni, radę naukowo – programową, których zadaniem będzie pomoc w realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ II

Cele, formy i środki działania

§ 6. Celem UTW jest:

 1. Prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno- krajoznawczej dla osób starszych i  niepełnosprawnych, oraz aktywizacji społecznej tych osób, odpowiednio do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.
 2. Włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego przez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.
 3. Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych.
 4. Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.
 5. Stwarzanie warunków do dobrego starzenia się.
 6. Rehabilitacja zdrowotna osób starszych.
 7. Prowadzenie działań na rzecz integracji, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami, w tym z innymi uniwersytetami trzeciego wieku w kraju i na świecie, których cele są wspólne z celami UTW.
 8. Promocja i organizacja wolontariatu.
 9. Upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich , zachęcanie do aktywnego udziału ludzi starszych w życiu społecznym i politycznym regionu i kraju, wspomagających rozwój demokracji.
 10. Podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej.
 11. Prowadzenie działalności w zakresie porad obywatelskich, upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
 12. Prowadzenie współpracy i działalności integracyjnej, edukacyjno-wychowawczej, patriotycznej wśród dzieci i młodzieży .
 13. Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

§ 7. Cele określone w § 6 UTW realizuje przez:

 1. Wykłady, seminaria, dyskusje, wystawy, debaty, koncerty, warsztaty, konferencje naukowe prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin nauki, a w szczególności dotyczących ludzi starszych.
 2. Kontynuowanie nauki języków obcych.
 3. Spotkania z ludźmi nauki, kultury, a działających w regionie szczecińskim, w kraju lub za granicą.
 4. Prowadzenie aktywnej działalności turystyczno- krajoznawczej.
 5. Rozwijanie działalności w klubach, zespołach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów lub samych słuchaczy zgodnie z potrzebami UTW.
 6. Wydawanie czasopism, zbiorów własnej twórczości, opracowań lub wspomnień. Prowadzenie akcji informacyjno- propagandowej.
 7. Rozwijanie w miarę potrzeb działalności gospodarczej wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe
 8. Organizowanie wystaw, koncertów, imprez rekreacyjno-sportowych
 9. Prowadzenie działalności w zakresie rehabilitacji zdrowotnej osób starszych i osób niepełnosprawnych.
 10. Rozwijanie kontaktów i współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, których cele są wspólne z celami Stowarzyszenia.
 11. Udział w działaniach dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 12. Organizowaniu spotkań z przedstawicielami innych UTW na terenie RP oraz krajów europejskich
 13. Współpracę ze szkołami, organizacjami  działającymi na terenie gminy w zakresie upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej i samorządowej;
 14. Przekazywane przez członków Stowarzyszenia nabytych doświadczeń życiowych i zawodowych młodzieży i innym grupom społecznym potrzebującym wsparcia,

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8. Członkowie UTW dzielą się na:

 1. zwyczajnych, czyli słuchaczy,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 9.1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w wieku emerytalnym, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów UTW, złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do UTW oraz będzie opłacał składkę roczną.

2. W uzasadnionych przypadkach mogą być członkami osoby w wieku przedemerytalnym np. renciści, inwalidzi.

3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 10. Członkiem wspierającym może zostać:

 1. Osoba fizyczna, która zobowiąże się do systematycznego płacenia składki członkowie, dobrowolnie ustalonej, bądź do honorowego świadczenia usług potrzebnych do realizacji celów UTW określonych w § 7.
 2. Osoba prawna, która zobowiąże się do systematycznego płacenia składki członkowskiej, dobrowolnie ustalonej ale przewyższającej składkę członka, bądź zobowiązuje się do bezpłatnych stałych świadczeń rzeczowych np. użyczanie lokalu, sal wykładowych, seminaryjnych, gimnastycznych i innych lub też pomocy technicznej – służących prawidłowemu funkcjonowaniu UTW.

§ 11. Członkiem honorowym może zostać:

 1. Osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów UTW.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Ogólnego Zebrania Członków.
 3.  UTW może zabiegać o wsparcie finansowe instytucji, zakładów przedsiębiorstw, fundacji i nadawać im tytuł członka honorowego.

§ 12. Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający jeżeli nie są osobami prawnymi mają prawa:

 1. Czynnego i biernego wyboru do władz UTW.
 2. Zgłaszanie wniosków dotyczących działalności UTW.
 3. Korzystanie z pomocy i urządzeń zgodnie z regulaminem.

§ 13. Członkowie UTW są zobowiązani:

 1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów UTW.
 2. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminu i uchwał.
 3. Regularnie wywiązywać się z nałożonych zobowiązań i opłacać składkę członkowską.

§ 14. Członkostwo zwyczajne wygasa przez:

 1. Dobrowolne wystąpienie z UTW zgłoszone ustnie lub na piśmie.
 2. Skreślenie z listy członków z powodu niepłacenia składki rocznej.
 3. Wskutek śmieci członka.
 4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

§ 15. Członkostwo wspierającego wygasa przez:

 1. Dobrowolne wystąpienie z UTW.
 2. Zaprzestanie działalności wspierającej.
 3. Utratę osobowości prawnej.

ROZDZIAŁ IV

Władze Uniwersytetu Trzeciego Wieku

§ 16.1. Władzami UTW są

 1. Ogólne zebranie członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz trwa 3-4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od Uchwały Zebrania Ogólnego Członków.

3. W razie ustąpienia członka władzy w czasie trwania kadencji, władza ma prawo do kooptowania innego członka z tym, że liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 17.1. Najwyższą władzą UTW jest Zebranie Ogólne Członków.

2. Zebranie Ogólne Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 18. Do kompetencji Zebrania Ogólnego Członków należy:

 1. Proponowanie i uchwalanie kierunków działania UTW.
 2. Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
 3. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.
 4. Uchwalenie zmian w statucie.
 5. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
 6. Uchwalenie rocznego budżetu UTW.
 7. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Zebrania Ogólnego Członków.
 8. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania UTW.

§ 19.1. Zebranie Ogólne Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku.

2. O terminie Zebrania Ogólnego Członków zawiadamia się członków na 14 dni przed terminem zebrania podając jego termin.

§  20.1. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Członków zwołuje Zarząd:

 1. z inicjatywy własnej na podstawie przyjętej Uchwały,
 2. na żądanie komisji rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków UTW.

2. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Członków w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku członków lub od podjętej uchwały przez Zarząd względnie komisję rewizyjną.

3. O terminie Nadzwyczajnego Zebranie Członków Zarząd zawiadamia członków na 7 dni przed zwołanym.

§ 21. W Ogólnym Zebraniu Członków udział biorą:

 1. z głosem decydującym członkowie,
 2. z głosem doradczym osoby zaproszone.

§ 22.1. Uchwały Zebrania Ogólnego podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 50% + 1.

2. Zebranie Ogólne Członków w drugim terminie  może się odbyć bez względu na ilość obecnych.

3. Do uchwalenia zmian w Statucie oraz rozwiązania UTW wymagana jest zgoda 2/3 obecnych członków Ogólnego Zebrania.

§ 23.1. Zarząd UTW wybierany jest przez Zebranie Ogólne Członków.

2. Zarząd składa się z 5-7 osób.

3. Zarząd może dokooptować do swojego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu. W tym przypadku członkowie ci podlegają zatwierdzaniu przez Ogólne Zebranie Członków.

4. Zarząd nowo wybrany na pierwszym posiedzeniu wybiera Prezydium w skład którego wchodzą prezes, 2-ch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik.

§ 24.1. Prezydium Zarządu kieruje działalnością UTW w okresie między posiedzeniami Zarządu, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.

2. Posiedzenie Prezydium Zarządu odbywa się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3. Uchwały Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 25. Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie UTW na zewnątrz.
 2. Realizowanie uchwał Zebrania Ogólnego Członków.
 3. Ustalanie planów działalności i budżetu UTW oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania.
 4. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych UTW.
 5. Zwoływanie Zebrania Ogólnego Członków.
 6. Podejmowanie decyzji w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu.
 7. Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów oraz sporów powstałych na tle działalności UTW.
 8. Decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania zespołów zainteresowań, klubów oraz nadzorowanie ich działalności.
 9. Podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków – słuchaczy.
 10. Uchwalenie regulaminów wewnętrznych UTW i nawiązywanie kontaktów z ośrodkami naukowymi i instytucjami kultury dla podnoszenia poziomu i rozwoju UTW.
 11. Ustalanie składek wpisowych UTW.

§ 26.1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez jego Prezydium w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.

§ 27. Organizacje i tryb pracy Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd UTW.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 28.1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym UTW.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, sekretarza i członka.

§ 29. Do zakresu działa Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola opłacania składek członkowskich.
 2. Kontrola gospodarki finansowej UTW.
 3. Przedstawienie Zarządowi i jego Prezydium wniosków wynikających z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień.
 4. Składanie sprawozdania na Zebraniu Ogólnym Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 30.1. Kontrola działalności finansowej UTW odbywa się co najmniej jeden lub dwa razy w roku.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w pełnym składzie.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 31.1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz sekretarza.

2. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają większością głosów.

§ 32. Do zakresu Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków władz UTW dotyczących nieprzestrzegania statutu regulaminów, uchwał władz UTW oraz innych sporów powstałych na tle działalności UTW.

§ 33. Zakres działania Sądu Koleżeńskiego:

 1. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Ogólne Zebranie Członków.
 2. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
 3. upomnienie
 4. zawieszenie w prawach członka UTW na okres jednego roku,
 5. wykluczenie.
 6. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zarządu UTW w terminie do 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
 7. Sąd Koleżeński przedstawia Zarządowi wnioski w sprawach związanych z działalnością UTW.

ROZDZIAŁ V MAJĄTEK UTW

§ 34.1. Majątek UTW stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2. Majątek UTW powstaje z:

a) wpisowego, składek i wsparcia członków,

b) dochodów z własnej działalności statutowej i gospodarczej,

c) dotacji,

d) zapisów i darowizn, spadków oraz ofiarności publicznej.

§ 35. Gospodarkę finansową prowadzi UTW według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 36. Do ważności, oświadczeń woli, pism, dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych UTW wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENI

§ 37. Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia następuje przez Walne Zebranie Członków przy kwalifikowanej większości głosów – 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych.

W przypadku braku kworum, w drugim terminie Walne Zebranie jest prawomocne do podjęcia uchwały.

§ 38.1. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

2. Ogólne Zebranie Członków po podjęciu uchwały o rozwiązaniu UTW zobowiązuje Zarząd do likwidacji, podziału i przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia zgodnie z wolą Zebrania.

Opublikowano Nowy Statut Stowarzyszenia UTW w Golczewie 26.01.2017 r., Stowarzyszenie Golczewo | Możliwość komentowania Nowy Statut Stowarzyszenia UTW w Golczewie 26.01.2017r. została wyłączona

VII przystanek dla wystawy wędrującej poplenerowej pt. „Tajemnica obrazu a natura morza” w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie.

W dniu 11.03.2019r. otwarcia wystawy dokonały:  Urszula Kwietniewska – Łacny –  Wiceprezes UTW w Gryfinie i Janina Kołodzińska – Prezes UTW  w  Golczewie  – autorka projektu IV Letnia Szkoła Seniora w Dziwnówku (26.08 – 02.09.2018).

Na wernisażu można było  obejrzeć  34 prace z  14 UTW z Województwa Zachodniopomorskiego i Wielkopolskiego, które zostały wykonane pod kierunkiem Jana Michała Szewczyka ze Szczecina – artysty plastyka, kuratora  pleneru.

Gryfino reprezentowały malarki  –  KLoczkowska Zdzisława, Rossa Joanna, Hasse Krystyna, Górak Bożena, Kryczka Bogusława, Golczewo  – Helena Włodarczyk, Elżbieta Wrzesińska, Marianna Michalak, Maria Kloch, Janina Kołodzińska, oraz Marian Włodarczyk. To była okazja aby osobiście  poznać autorów prac  ich doświadczenia i  przeżycia  poplenerowe.

 Dodatkowo eksponowane były  prace: Doroty Łysiak  i Grażyny Stodulskiej z Kamienia Pomorskiego,  Danuty Hofman i Elżbiety Śliwińskiej z Wałcza, Anny Dąbskiej, Renaty Jasiul i Wandy Zabrockiej z Koszalina,  Anny Pileckiej z Białogardu, Marii Jastrzębskiej z Barlinka, Teresy Janik, Wandy Ordy i Anny Sochackiej z Polic, Marii Zalewskiej, Anny Nowak, Agnieszki Gemby, Mirosławy Szurlej i Ireny Gemby z Bornego Sulinowa, Elżbiety Matyjasek i Anny Winiarskiej z Gryfic, Jurka Markowskiego z Goleniowa, Eugeniusza Napierały z Miedzichowa i Dominiki Odrowąż ze Szczecina.

Kolejne  spotkanie  uczestników  pleneru malarskiego,  przybyłych gości, słuchaczy i mieszkańców  Gryfina, potwierdzające  że   czas na realizację  marzeń jest zawsze –  wystarczy podjąć decyzję i przystąpić do  wykonania a satysfakcja dzieła  będzie najlepszym lekarstwem na wszelkie problemy życia. O tym przekonali się uczestnicy nie tylko pleneru malarskiego ale warsztatów muzycznych, teatralnych, rękodzielniczych, tanecznych,  innych,  biorących udział w IV Letniej Szkole Seniora w Dziwnówku.

Serdecznie dziękujemy za  aranżację   wystawy  i  możliwość prezentacji dorobku artystycznego Seniorów, Państwu – Katarzynie Sztangret  i Sebastianowi Rożko z Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie.

Wystawę można podziwiać do 30.03.2019, następnie w swojej wędrówce zatrzyma się w Urzędzie Miejskim Galerii Ratusz I Piętro Koszalin, wernisaż w dniu 02.04.2019.                         

 Do zobaczenia !

 Opracowanie i foto  – Janina Kołodzińska.

 foto – Sebastian Rożko – CIT Gryfino.                                       

Opublikowano Stowarzyszenie Golczewo | Skomentuj

Projekt „Trzeci Wiek Technologicznie” Dla UTW w Golczewie w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

 W dniu 08.03. 2019r. w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym  w Szczecinie w  Sali Senatu przywitał nas  Prof. Mirosław Pajor – Dziekan Wydziału  Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.

 Pan Profesor  wygłosił wykład na temat: rewolucji przemysłowej,  Przemysł 4.0,  dokonał przeglądu maszyn przemysłowych, omówił koncepcje rozwoju przemysłu przyszłości w maszynach wytwórczych  sterowanych komputerem.

Szczególną opieką zostaliśmy otoczeni przez dr inż. Magdalenę Urbaniak – z  Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, dr inż. Martę Beatę Krawczyk i dr inż. Marcina Królikowskiego z Instytutu Technologii Mechanicznej a także dr  inż.  Pawła Herbina z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.  To dzięki  zaangażowaniu pracowników  naukowych,    podczas  4 – godzinnego pobytu poznaliśmy:   technologie odwzorowania 3D i wydruki  w tym pokaz  sprzętu metrologicznego, zostały omówione systemy wizyjne oraz pomiarowe stosowane w najnowocześniejszych fabrykach produkcyjnych .

 Ciekawym doświadczeniem było zapoznanie z wynalazkiem p.n.   egzoszkielety kończyny górnej  tu zostały omówione zasady  działania i budowa egzoszkieletów, oraz metody interpretacji intencji operatora.

 Specjalistyczne wykłady były połączone z pokazem oraz zwiedzaniem poszczególnych Wydziałów. 

Korzystając z zaproszenia  25 osób  raz w miesiącu  realizuje  program ZUT w Szczecinie i  który  z pewnością  rozbudzi  chęć do dalszego zgłębiania wiedzy na temat przytoczonych zagadnień.

Kolejne spotkanie 12.04.br. na Wydziale Elektrycznym.

Opracowanie i foto – Janina Kołodzińska – Prezes UTW w Golczewie.

Opublikowano Stowarzyszenie Golczewo | Skomentuj

Projekt „Trzeci Wiek Technologicznie” Dla UTW w Golczewie w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

W  dniu  08.02. 2019 r. na Wydziale  Biotechnologii i Hodowli Zwierząt  25 – Słuchaczy  UTW w Golczewie uczestniczyło  w wykładach i ćwiczeniach dotyczących tematyki: Prebiotyki i probiotyki w diecie człowieka.  Były to zagadnienia dotyczące  żywności funkcjonalnej jako modyfikatora organizmu człowieka, znaczenie przeciwnowotworowe, przeciwosteoporotyczne,  hipocholesterolemiczne.

Zapoznaliśmy się   także z chorobami  odzwierzęcymi   z najbardziej popularnymi pasożytami: nicienie, tasiemce, pierwotniaki, stawonogi. Ciekawym doświadczeniem była obserwacja pasożytów  pod mikroskopem, poznaliśmy  metody zapobiegania  chorobom.  

Kolejnym  ważnym tematem była analiza wpływu czynników środowiskowych na ciśnienie krwi oraz tętno człowieka. Zajęcia zostały wzbogacone  symulatorami funkcji mięśnia sercowego, dokonując pomiarów skorzystaliśmy także z  porad dotyczących   przeciwdziałaniu nadciśnienia tętniczego.  

Dodatkowo  warsztaty:    „Co o mleku krowim, kozim i produktach powinniśmy wiedzieć?”  Degustacja z poznaniem  ciekawych produktów. 

Bezpłatne warsztaty i wykłady połączone z obiadem,   to niezwykły czas edukacyjny i  integracyjny nie tylko słuchaczy UTW ale   integracja  z pracownikami naukowymi uczelni.   Za miesiąc kolejne spotkanie  w dniu 08.03. 2019r. na wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. 

Dzięki pozyskanym środkom, oferta jest  dostępna przede wszystkim dla osób  których często koszt dojazdu wraz z opłatą za zajęcia jest zbyt wysoki.  Korzystając z zaproszenia  do października br.  będziemy realizować program,  który  wpłynie  na rozwój intelektualny i społeczny, rozbudzi chęć do dalszego zgłębiania wiedzy.  Zajęcia w formie  warsztatów i laboratoriów poszerzą naszą wiedzę praktyczną, będziemy  mogli rozwijać i realizować swoje zainteresowania oraz brać udział w niecodziennych  zajęciach edukacyjnych, realizować się artystycznie. 

Projekt zajął wysokie 4 miejsce na liście rankingowej wśród 211 pozytywnie ocenionych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dzięki nawiązanej współpracy z ZUT w Szczecinie,  zostaliśmy  zaproszeni  do realizacji II  edycji  projektu  pt. „Trzeci Wiek Technologicznie” w UTW  w  Golczewie za co serdecznie dziękujemy!

Opracowanie i foto- Janina Kołodzińska – prezes UTW w Golczewie

Opublikowano Stowarzyszenie Golczewo | Skomentuj

„Tajemnica obrazu a natura morza” w Pyrzyckim Domu Kultury.

Szósty przystanek dla „wystawy wędrującej” składającej się z 34 prac malarskich.

Kolekcja prac powstała podczas IV Letniej Szkoły Seniora
w Dziwnówku (26.08.-02.09.2018). W plenerze malarskim udział wzięli Słuchacze z 14 Uniwersytetów III Wieku z Województwa Zachodniopomorskiego i Wielkopolskiego pod kierunkiem artysty plastyka Jana Michała Szewczyka ze Szczecina.

Po odbytej wędrówce w Kołobrzegu, Golczewie, Kamieniu Pomorskim, Nowogardzie, Gryficach wystawa dotarła do PDK w Pyrzycach i będzie gościć od 11.02 – 08.03. 2019r. następnie przejedzie do Gryfina ( wernisaż 11.03. br.), kolejno do Koszalina, Białogardu, Bornego Sulinowa i Szczecina do Urzędu Marszałkowskiego, pod koniec sierpnia wróci do Dziwnówka na V Letnią Szkołę Seniora, aby autorzy prac mogli odebrać i zawieźć do własnej galerii. Otwarcia wystawy dokonała Pani Wioletta Leśniewska – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, Pani Zenobia Walczak – Prezes UTW w Pyrzycach, Janina Kołodzińska – Prezes UTW w Golczewie.

Pyrzycki Uniwersytet III Wieku reprezentowały malarki: Lila Boczkowska i Wiktoria Wiszniowska – Kijana , Golczewo reprezentowali autorzy prac: Helena i Marian Włodarczykowie, Marianna Michalak, Elżbieta Wrzesińska, Maria Kloch, Janina Kołodzińska.

Podczas wernisażu mogliśmy podziwiać prace malarskie: Doroty Łysiak i Grażyny Stodulskiej z Kamienia Pomorskiego, Danuty Hofman i Elżbiety Śliwińskiej z Wałcza, Anny Dąmbskiej, Renaty Jasiul i Wandy Zabrockiej z Koszalina, Anny Pileckiej z Białogardu, Marii Jastrzębskiej z Barlinka, Zdzisławy Kloczkowskiej, Joanny Rossy, Krystyny Hasse, Bożeny Górak i Bogusławy Kryczki z Gryfina, Teresy Janik, Wandy Ordy i Anny Sochackiej z Polic, Marii Zalewskiej, Anny Nowak, Agnieszki Gemby, Mirosławy Szurlej i Ireny Gemby z Bornego Sulinowa, Elżbiety Matyjasek i Anny Winiarskiej z Gryfic, Jurka Markowskiego z Goleniowa, Eugeniusza Napierały z Miedzichowa i Dominiki Odrowąż ze Szczecina.

Wernisaż, to miłe spotkanie uczestników pleneru malarskiego, przybyłych gości, słuchaczy i mieszkańców Pyrzyc, wydarzenie sprzyjające prezentacji wspólnego dorobku, dzielenia się dobrymi emocjami, to także okazja do budowania sieci wzajemnego wsparcia miedzy Uniwersytetami
z Regionu. W Seniorach drzemie wiele pasji, wystarczy tylko stworzyć okazję, na potwierdzenie Pani Prezes Zenobia Walczak odczytała wiersz pt. „Senior wszystko może gdy siedzi nad morzem” autorstwa Mieczysławy Napiórkowskiej – Nowak z Pyrzyc, która trafnie zilustrowała atmosferę IV Letniej Szkoły Seniora w Dziwnówku, wiersz został zamieszczony w Kalendarzu na 2019 rok. Dziękujemy za zorganizowanie wystawy
i możliwość prezentacji dorobku artystycznego Seniorów.

Janina Kołodzińska – organizator autorskiego projektu „ Letnia Szkoła Seniora”. Foto – Józef Legiędź – UTW Pyrzyce

Opublikowano Stowarzyszenie Golczewo | Skomentuj