VII przystanek dla wystawy wędrującej poplenerowej pt. „Tajemnica obrazu a natura morza” w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie.

W dniu 11.03.2019r. otwarcia wystawy dokonały:  Urszula Kwietniewska – Łacny –  Wiceprezes UTW w Gryfinie i Janina Kołodzińska – Prezes UTW  w  Golczewie  – autorka projektu IV Letnia Szkoła Seniora w Dziwnówku (26.08 – 02.09.2018).

Na wernisażu można było  obejrzeć  34 prace z  14 UTW z Województwa Zachodniopomorskiego i Wielkopolskiego, które zostały wykonane pod kierunkiem Jana Michała Szewczyka ze Szczecina – artysty plastyka, kuratora  pleneru.

Gryfino reprezentowały malarki  –  KLoczkowska Zdzisława, Rossa Joanna, Hasse Krystyna, Górak Bożena, Kryczka Bogusława, Golczewo  – Helena Włodarczyk, Elżbieta Wrzesińska, Marianna Michalak, Maria Kloch, Janina Kołodzińska, oraz Marian Włodarczyk. To była okazja aby osobiście  poznać autorów prac  ich doświadczenia i  przeżycia  poplenerowe.

 Dodatkowo eksponowane były  prace: Doroty Łysiak  i Grażyny Stodulskiej z Kamienia Pomorskiego,  Danuty Hofman i Elżbiety Śliwińskiej z Wałcza, Anny Dąbskiej, Renaty Jasiul i Wandy Zabrockiej z Koszalina,  Anny Pileckiej z Białogardu, Marii Jastrzębskiej z Barlinka, Teresy Janik, Wandy Ordy i Anny Sochackiej z Polic, Marii Zalewskiej, Anny Nowak, Agnieszki Gemby, Mirosławy Szurlej i Ireny Gemby z Bornego Sulinowa, Elżbiety Matyjasek i Anny Winiarskiej z Gryfic, Jurka Markowskiego z Goleniowa, Eugeniusza Napierały z Miedzichowa i Dominiki Odrowąż ze Szczecina.

Kolejne  spotkanie  uczestników  pleneru malarskiego,  przybyłych gości, słuchaczy i mieszkańców  Gryfina, potwierdzające  że   czas na realizację  marzeń jest zawsze –  wystarczy podjąć decyzję i przystąpić do  wykonania a satysfakcja dzieła  będzie najlepszym lekarstwem na wszelkie problemy życia. O tym przekonali się uczestnicy nie tylko pleneru malarskiego ale warsztatów muzycznych, teatralnych, rękodzielniczych, tanecznych,  innych,  biorących udział w IV Letniej Szkole Seniora w Dziwnówku.

Serdecznie dziękujemy za  aranżację   wystawy  i  możliwość prezentacji dorobku artystycznego Seniorów, Państwu – Katarzynie Sztangret  i Sebastianowi Rożko z Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie.

Wystawę można podziwiać do 30.03.2019, następnie w swojej wędrówce zatrzyma się w Urzędzie Miejskim Galerii Ratusz I Piętro Koszalin, wernisaż w dniu 02.04.2019.                         

 Do zobaczenia !

 Opracowanie i foto  – Janina Kołodzińska.

 foto – Sebastian Rożko – CIT Gryfino.                                       

Opublikowano Stowarzyszenie Golczewo | Skomentuj

Projekt „Trzeci Wiek Technologicznie” Dla UTW w Golczewie w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

 W dniu 08.03. 2019r. w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym  w Szczecinie w  Sali Senatu przywitał nas  Prof. Mirosław Pajor – Dziekan Wydziału  Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.

 Pan Profesor  wygłosił wykład na temat: rewolucji przemysłowej,  Przemysł 4.0,  dokonał przeglądu maszyn przemysłowych, omówił koncepcje rozwoju przemysłu przyszłości w maszynach wytwórczych  sterowanych komputerem.

Szczególną opieką zostaliśmy otoczeni przez dr inż. Magdalenę Urbaniak – z  Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, dr inż. Martę Beatę Krawczyk i dr inż. Marcina Królikowskiego z Instytutu Technologii Mechanicznej a także dr  inż.  Pawła Herbina z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.  To dzięki  zaangażowaniu pracowników  naukowych,    podczas  4 – godzinnego pobytu poznaliśmy:   technologie odwzorowania 3D i wydruki  w tym pokaz  sprzętu metrologicznego, zostały omówione systemy wizyjne oraz pomiarowe stosowane w najnowocześniejszych fabrykach produkcyjnych .

 Ciekawym doświadczeniem było zapoznanie z wynalazkiem p.n.   egzoszkielety kończyny górnej  tu zostały omówione zasady  działania i budowa egzoszkieletów, oraz metody interpretacji intencji operatora.

 Specjalistyczne wykłady były połączone z pokazem oraz zwiedzaniem poszczególnych Wydziałów. 

Korzystając z zaproszenia  25 osób  raz w miesiącu  realizuje  program ZUT w Szczecinie i  który  z pewnością  rozbudzi  chęć do dalszego zgłębiania wiedzy na temat przytoczonych zagadnień.

Kolejne spotkanie 12.04.br. na Wydziale Elektrycznym.

Opracowanie i foto – Janina Kołodzińska – Prezes UTW w Golczewie.

Opublikowano Stowarzyszenie Golczewo | Skomentuj

Projekt „Trzeci Wiek Technologicznie” Dla UTW w Golczewie w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

W  dniu  08.02. 2019 r. na Wydziale  Biotechnologii i Hodowli Zwierząt  25 – Słuchaczy  UTW w Golczewie uczestniczyło  w wykładach i ćwiczeniach dotyczących tematyki: Prebiotyki i probiotyki w diecie człowieka.  Były to zagadnienia dotyczące  żywności funkcjonalnej jako modyfikatora organizmu człowieka, znaczenie przeciwnowotworowe, przeciwosteoporotyczne,  hipocholesterolemiczne.

Zapoznaliśmy się   także z chorobami  odzwierzęcymi   z najbardziej popularnymi pasożytami: nicienie, tasiemce, pierwotniaki, stawonogi. Ciekawym doświadczeniem była obserwacja pasożytów  pod mikroskopem, poznaliśmy  metody zapobiegania  chorobom.  

Kolejnym  ważnym tematem była analiza wpływu czynników środowiskowych na ciśnienie krwi oraz tętno człowieka. Zajęcia zostały wzbogacone  symulatorami funkcji mięśnia sercowego, dokonując pomiarów skorzystaliśmy także z  porad dotyczących   przeciwdziałaniu nadciśnienia tętniczego.  

Dodatkowo  warsztaty:    „Co o mleku krowim, kozim i produktach powinniśmy wiedzieć?”  Degustacja z poznaniem  ciekawych produktów. 

Bezpłatne warsztaty i wykłady połączone z obiadem,   to niezwykły czas edukacyjny i  integracyjny nie tylko słuchaczy UTW ale   integracja  z pracownikami naukowymi uczelni.   Za miesiąc kolejne spotkanie  w dniu 08.03. 2019r. na wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. 

Dzięki pozyskanym środkom, oferta jest  dostępna przede wszystkim dla osób  których często koszt dojazdu wraz z opłatą za zajęcia jest zbyt wysoki.  Korzystając z zaproszenia  do października br.  będziemy realizować program,  który  wpłynie  na rozwój intelektualny i społeczny, rozbudzi chęć do dalszego zgłębiania wiedzy.  Zajęcia w formie  warsztatów i laboratoriów poszerzą naszą wiedzę praktyczną, będziemy  mogli rozwijać i realizować swoje zainteresowania oraz brać udział w niecodziennych  zajęciach edukacyjnych, realizować się artystycznie. 

Projekt zajął wysokie 4 miejsce na liście rankingowej wśród 211 pozytywnie ocenionych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dzięki nawiązanej współpracy z ZUT w Szczecinie,  zostaliśmy  zaproszeni  do realizacji II  edycji  projektu  pt. „Trzeci Wiek Technologicznie” w UTW  w  Golczewie za co serdecznie dziękujemy!

Opracowanie i foto- Janina Kołodzińska – prezes UTW w Golczewie

Opublikowano Stowarzyszenie Golczewo | Skomentuj

„Tajemnica obrazu a natura morza” w Pyrzyckim Domu Kultury.

Szósty przystanek dla „wystawy wędrującej” składającej się z 34 prac malarskich.

Kolekcja prac powstała podczas IV Letniej Szkoły Seniora
w Dziwnówku (26.08.-02.09.2018). W plenerze malarskim udział wzięli Słuchacze z 14 Uniwersytetów III Wieku z Województwa Zachodniopomorskiego i Wielkopolskiego pod kierunkiem artysty plastyka Jana Michała Szewczyka ze Szczecina.

Po odbytej wędrówce w Kołobrzegu, Golczewie, Kamieniu Pomorskim, Nowogardzie, Gryficach wystawa dotarła do PDK w Pyrzycach i będzie gościć od 11.02 – 08.03. 2019r. następnie przejedzie do Gryfina ( wernisaż 11.03. br.), kolejno do Koszalina, Białogardu, Bornego Sulinowa i Szczecina do Urzędu Marszałkowskiego, pod koniec sierpnia wróci do Dziwnówka na V Letnią Szkołę Seniora, aby autorzy prac mogli odebrać i zawieźć do własnej galerii. Otwarcia wystawy dokonała Pani Wioletta Leśniewska – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, Pani Zenobia Walczak – Prezes UTW w Pyrzycach, Janina Kołodzińska – Prezes UTW w Golczewie.

Pyrzycki Uniwersytet III Wieku reprezentowały malarki: Lila Boczkowska i Wiktoria Wiszniowska – Kijana , Golczewo reprezentowali autorzy prac: Helena i Marian Włodarczykowie, Marianna Michalak, Elżbieta Wrzesińska, Maria Kloch, Janina Kołodzińska.

Podczas wernisażu mogliśmy podziwiać prace malarskie: Doroty Łysiak i Grażyny Stodulskiej z Kamienia Pomorskiego, Danuty Hofman i Elżbiety Śliwińskiej z Wałcza, Anny Dąmbskiej, Renaty Jasiul i Wandy Zabrockiej z Koszalina, Anny Pileckiej z Białogardu, Marii Jastrzębskiej z Barlinka, Zdzisławy Kloczkowskiej, Joanny Rossy, Krystyny Hasse, Bożeny Górak i Bogusławy Kryczki z Gryfina, Teresy Janik, Wandy Ordy i Anny Sochackiej z Polic, Marii Zalewskiej, Anny Nowak, Agnieszki Gemby, Mirosławy Szurlej i Ireny Gemby z Bornego Sulinowa, Elżbiety Matyjasek i Anny Winiarskiej z Gryfic, Jurka Markowskiego z Goleniowa, Eugeniusza Napierały z Miedzichowa i Dominiki Odrowąż ze Szczecina.

Wernisaż, to miłe spotkanie uczestników pleneru malarskiego, przybyłych gości, słuchaczy i mieszkańców Pyrzyc, wydarzenie sprzyjające prezentacji wspólnego dorobku, dzielenia się dobrymi emocjami, to także okazja do budowania sieci wzajemnego wsparcia miedzy Uniwersytetami
z Regionu. W Seniorach drzemie wiele pasji, wystarczy tylko stworzyć okazję, na potwierdzenie Pani Prezes Zenobia Walczak odczytała wiersz pt. „Senior wszystko może gdy siedzi nad morzem” autorstwa Mieczysławy Napiórkowskiej – Nowak z Pyrzyc, która trafnie zilustrowała atmosferę IV Letniej Szkoły Seniora w Dziwnówku, wiersz został zamieszczony w Kalendarzu na 2019 rok. Dziękujemy za zorganizowanie wystawy
i możliwość prezentacji dorobku artystycznego Seniorów.

Janina Kołodzińska – organizator autorskiego projektu „ Letnia Szkoła Seniora”. Foto – Józef Legiędź – UTW Pyrzyce

Opublikowano Stowarzyszenie Golczewo | Skomentuj

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 z dnia 27 kwietnia 2016 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO W związku z wejściem w życie przepisów RODO Zarząd stowarzyszenia informuje, że: 1. dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach statutowej działalności stowarzyszenia. 2. udział w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w materiale informacyjnym dotyczącym relacji z wydarzenia w wydawnictwach stowarzyszenia oraz w czasopismach i prasie lokalnej –
w szczególności „Kamieńskie.info” oraz „Kurier Szczeciński” Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 1, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie (w tym podatkowe
i rachunkowe) oraz w celach dowodowych 3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do: a) sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO, b) usunięcia danych „prawo do bycia zapomnianym”, zgodnie z art. 17 RODO, c) ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO, d) przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO e) sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO f) cofnięcia zgody danych osobowych (w zakresie
w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. g) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

Opublikowano Stowarzyszenie Golczewo | Skomentuj

Wigilia w UTW w Golczewie

Wigilijnemu spotkaniu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Golczewie, towarzyszyły życzenia na czas Bożego Narodzenia, aby w ten najpiękniejszy wieczór w ciszy Wigilijnej Nocy i świątecznej zadumy mogliśmy przeżyć Tajemnicę Narodzenia Pańskiego. Życzymy szczególnie dobra, piękna i miłości.W Nowym 2013 Roku wszelkiej pomyślności i realizacji marzeń. Dobrze byłoby trafić na kufereczek słóweczek i trochę życzliwości. Podniosły nastrój wprowadziły kolędy i pastorałki „Cicha Noc…Święta Noc…” śpiewane wspólnie pod czujnym okiem Zespołu śpiewaczego „Maliny”. Towarzyszyła wystawa prac seniorów. Artysta malarz Jan Michał Szewczyk prowadzacy spotkania artystyczne z rysunki i malarstwa, w podsumowaniu powiedział: „wykonane prace świadczą o dużej wrażliwości estetycznej, często są nieodkryte, nacechowane indywidualnością interpretacji i dlatego uczestnictwo w takich zajęciach jest bardzo ważną decyzją na drodze podjętej edukacji i samorealizacji”
Przy tej okazji pragniemy serdecznie podziękować Panu Wiesławowi Żelkowi za pomoc w zorganizowaniu poczęstunku.

Wesołych Świąt i Dobrego Roku życzy w imieniu Zarządu UTW – Janina Kołodzińska

Opublikowano Stowarzyszenie Golczewo | Skomentuj

11 listopada w Golczewie

Patriotycznie w Golczewie

 Tak, jak w całym kraju, w wielu miastach i miasteczkach obchodziliśmy Święto Niepodległości, tak i w Golczewie zorganizowano lokalne obchody rocznicowe. Organizatorem był działający na terenie gminy Uniwersytet Trzeciego Wieku. W godzinach popołudniowych, w restauracji „Herbowa” z prelekcją pt.” Ojcowie niepodległości – Wiesław Chrzanowski (1923-2012).” O czasach, w których nie można ani żyć z uśmiechem ani umrzeć z honorem, wystąpił dr hab. prof. US Tomasz Sikorski (pracownik Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego). Wykład składał się z dwóch odrębnych części. W pierwszej prelegent przedstawił w przystępny sposób tradycje obchodów święta niepodległości, spory polityczne, jakie towarzyszyły Polakom w latach międzywojennych oraz, co szczególnie ważne usilne starania władz komunistycznych zmierzające, zresztą skutecznie do wykreślenia tego święta z kalendarza państwowego. Część druga dotyczyła już bezpośrednio Wiesława Chrzanowskiego. Prof. Sikorski, co podkreślał kilkakrotnie znał osobiście Profesora Chrzanowskiego, co spowodowało, że prelekcja przeplatana była licznymi wspomnieniami, ciekawostkami niemalże nieznanymi. I choć Wiesław Chrzanowski nie był w dosłownym tego słowa znaczeniu „Ojcem Niepodległości”, to należał do pokolenia, któremu przyszło o tą niepodległość zabiegać prawie  przez całe  życie. Był Chrzanowski – jak podkreślił prof. Sikorski człowiekiem niebanalnym, niezłomnym, wiernym swoim poglądom, a jednocześnie otwartym na innych. Zaangażowany w czasie wojny w działalności niepodległościową i narodową, uczestnik powstania warszawskiego, wreszcie po wojnie aresztowany i skazany w procesie stalinowskim na wieloletnie więzienie. Ale to go nie złamało. Po wyjściu na wolność nadal uczestniczył w działalności publicznej. Doradzał Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu, NSZZ „Solidarność”. Wspierał młodzieżowe ruchy opozycyjne (zwłaszcza Ruch Młodej Polskie), współpracował z Episkopatem. Zaś w III Rzeczypospolitej założył Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe – pierwszą w wolnej Polsce partię polityczną. Był ministrem sprawiedliwości, Marszałkiem Sejmu, posłem i senatorem. Otrzymał też najważniejsze polskie odznaczenia państwowe, tytuły honorowego obywatela kilku polskich miast, w tym ukochanej przez niego Warszawy. Ale przede wszystkim – mówił prof. Sikorski był człowiekiem skromnym, uczciwym i prawym, bezinteresownie wspierającym ludzi potrzebujących, otwartym na głos młodego pokolenia. Jednym z ostatnich wielkich patriotów, prawdziwych mężów stanu. Był swoistą „Arką Przymierza” między II a III Rzeczypospolitą. Wykład zgromadził ponad 70 słuchaczy, i to nie tylko seniorów  – słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale również młodzież i dzieci. Obfite brawa, jakie otrzymał prof. Sikorski świadczą, że nie było to popołudnie stracone. Po wykładzie mieszkańcy Golczewa udali się na „patriotyczną biesiadę”. Towarzyszyły jej śpiewy pieśni patriotycznej, spotkania rodzinne i wspomnienia. Należy podkreślić, iż spotkanie zostało sfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego oraz miejscowych przedsiębiorców Pana Wiesława Żelka, Macieja Zielińskiego oraz  Bank Spółdzielczy w Gryficach.

Niektóre wypowiedzi uczestników spotkania zostały zapisane w księdze pamiątkowej. Jedna ze słuchaczek  UTW powiedziała tak: „Jestem najszczęśliwszym człowiekiem w Golczewie, usłyszałam głośno to co mówił mi mój ojciec po cichu”,  a dzieci i młodzież: „Bądź Polakiem zawsze i wszędzie, a każdy Polak kochać Cię będzie, Czy ja tu, czy ja tam zawsze Polskę w sercu mam”, albo „Kwiaty kocham i Ciebie, słońce i ciepły wiatr, latem błękit na niebie. Kocham dziś cały świat”.

Janina Kołodzińska – Prezes UTW w Golczewie

Opublikowano Aktualności, Stowarzyszenie Golczewo | Skomentuj

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie rozpoczął drugi rok działalności

Hymn Gaude Mater Polonia, w wykonaniu artystki opery Pani Małgorzaty Górnej  (sopran)rozpoczął uroczystość inauguracyjną II Rok UTW w Golczewie.  Słuchacze wysłuchali  wykłady szczecińskich naukowców dr hab. Urszuli Chęcińskiej prof. US pt.”Rodzina Strumiańska – egzemplifikacja pedagogiczna”. Pani prof. przybliżyła twórczość Joanny Kulmowej. Drugi wygłosił mgr Jan Michał Szewczyk ZUT w Szczecinie, na temat „Autobiografia koloru” oraz omówił wystawę poplenerową „I Pleneru UTW”.  W uroczystości uczestniczyli goście: Senator RP Sławomir Preiss, przyjaciele z Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Nowogardu, Polic, Kamienia Pomorskiego i Goleniowa, Radni powiatu Kamień Pomorski Małgorzata Adamowicz i Roman Dorniak, Radny Gminy Golczewo Pan Tadeusz Leus. List przesłała  Pani Magdalena Kochan Poseł na sejm RP w którym gratulowała pasji i energii. Podkreśliła,” iż zajęcia w których weźmiecie Państwo udział wzbogacą Waszą wiedzę oraz doświadczenie i przyniosą wiele, wiele radości i satysfakcji”.

Nowowstępujący słuchacze złożyli ślubowanie,  legitymacje słuchacza wręczyła prof. Urszula Chęcińska.

Nasz uniwersytet wspiera wszelkie inicjatywy na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej. Uczestnictwo w różnych formach aktywności pozwala seniorom realizować swoje marzenia, cieszyć się dobrym zdrowiem i być wiecznie młodym. Obecnie słuchacze realizują działania związane z zadaniem publicznym pn. „Wiecznie młodzi – czas na aktywnego seniora” . Oferta jest współfinansowana w kwocie 28 700 tys. z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, oraz miejscowych przedsiębiorców: Pana Wiesława Żelka, Andrzeja Klocha, Ludwika i Bartosza Sadłochę, Leszka Arsobę, Pawła Woźniaka, Krzysztofa Stępnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gryficach, Anetę Drążewską Dyrektor Nowogardzkiego Domu kultury, Beatę Karlińską – Prezesa Fundacji Pomocy na Zanik Mięśni w Szczecinie, Macieja Zielińskiego  właściciela  Restauracji w  Golczewie.

W części artystycznej wystąpili artyści z opery szczecińskiej, gdzie wysłuchaliśmy najpiękniejsze arie, duety i piosenki z repertuaru Jana Kiepury.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się  wystawa prac malarskich i  rysunków powstałych podczas „I Pleneru malarskiego” , gdzie uczestnikami była młodzież i słuchacze z Golczewa i Nowogardu. Autorzy prac opowiadali o swoistej przygodzie malowania i  rysowania pod kierunkiem artysty malarza Jana Szewczyka.

Spośród niemałej grupy liczącej około 40 – członków powtarzały się słowa, iż inicjatywa powołania takiej organizacji,  pomysły, chęć działania, energia,  mają wspaniały efekt w postaci radości wielu osób,  korzystających  z takich możliwości jakie daje im UTW w Golczewie.                                                                                                                                                   Na nowy rok 2012/2013  życzę, aby edukacja była źródłem satysfakcji i samorealizacji, odkrywania talentów, budowania poczucia własnej wartości i wiary we własne siłyAbyśmy spotkali się w tak licznym gronie w czerwcu  na uroczystości podsumowującej rok akademicki.                                           Janina Kołodzińska – Prezes UTW w Golczewie.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

PLAN ZAJĘĆ W UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU W GOLCZEWIE OD 15.05.2012 r. DO 30.11.2012 r.

PONIEDZIAŁEK    
PILATES/ZUMBA    12.00 -13.30    Mgr Regina Mąkowska     Restauracja w Golczewie

WTOREK
JĘZYK ANGIELSKI 14.30 –16.00 Mgr Renata Bociańska GOKiS w Golczewie
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 16.00 –17.00 Mgr Joanna Sztukin GOKiS w Golczewie
JĘZYK NIEMIECKI 17.00 -18.00 Mgr Romuald Biernacki GOKiS w Golczewie

CZWARTEK
KURS RYSYNKU I MALARSTWA 15.00 –18.00 Mgr Jan Szewczyk Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „Maliny” 16.00 –18.00 Aleksander Śmigiel (Kapelmistrz)
Barbara Źróbek (Choreograf ) GOKiS w Golczewie


Opublikowano Plan zajęć i wykładów, Stowarzyszenie Golczewo, Zajęcia i wykłady | Skomentuj

Poważnie, naukowo ale z pasją. Spotkanie z Gościem UTW w Golczewie.

11 Listopada bieżącego roku przypada 93 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym ważnym dla nas wszystkich wydarzeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie postanowił zaprosić Pana dr hab. Tomasza Sikorskiego (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego) z wykładem pt. „Ojcowie niepodległości”.

Spotkanie miało miejsce 11 listopada o godzinie 11.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie. Na wstępie Pani Janina Kołodzińska, prezes miejscowego UTW przedstawiła sylwetkę gościa. Pan dr hab. Tomasz Sikorski jest przedstawicielem młodego pokolenia polskich historyków, zajmujących się dziejami najnowszymi. Jest specjalistą w zakresie rodzimej myśli politycznej, autorem książek i artykułów poświęconych historii XIX i XX wieku oraz laureatem prestiżowego konkursu na książkę historyczną roku im. Oskara Haleckiego (edycja 2011 rok). Wykład połączony z prezentacją multimedialną i wystawą publikacji poświęconych problematyce walki o niepodległość i dziejom II Rzeczypospolitej zgromadził na sali kilkadziesiąt osób. Gość z Uniwersytetu Szczecińskiego w sposób przystępny i interesujący podzielił się refleksją nad historią przełomu XIX i XX wieku oraz tradycją świętowania 11 listopada. Wykład był niezwykle interesujący, co przyznali z dyskusji słuchacze, wypełniony nie tylko rzetelną interpretacją dziejów, wydarzeniami i faktami ale rozlicznymi ciekawostkami i dygresjami. Dr hab. Tomasz Sikorski opowiadał z pasją, interesująco, potrafił skracać dystans z słuchaczami. W ten sposób mieliśmy do czynienia nie z klasycznym wykładem akademickim, ale narracją żywą i ciekawą.

Po wykładzie odbyła się luźna dyskusja z gościem, który starał się wyjaśnić wszelkie problemy, uściślić niektóre fakty, przywołać anegdoty. W powszechnej opinii uczestników spotkania wykład był interesujący, a gość nie tylko interesującym uczonym, ale przede wszystkim pasjonatem dziejów ojczystych. Nie wykluczone, że już na wiosnę następnego roku będziemy mieli okazję ponownie przenieść się w tak nieodległą przecież przeszłość.

Janina Kołodzińska, prezes UTW w Golczewie

Opublikowano Aktualności | Otagowano , , | Skomentuj